Menu

Profil Progresfem

Progresfem

Telefónne číslo: 0944934896

Email: krizovaporadna.pp@azet.sk

Ulica: Továrenská štvrť

Číslo: 4932/102

Mesto: Poprad

PSČ: 05951

IČO: 42237262

Web: www.progresfem.sk

Náš príbeh

Sme nezisková organizácia Progresfem, ktorá vznikla v auguste 2012 poskytujúca všeobecno prospešné služby v oblasti poskytovania sociálneho poradenstva pre ženy na ktorých je páchané násilie. Od času vzniku vyhľadalo služby poradne Progresfem 42 žien, ktoré zažívajú násilie zo strany ich intímnych partnerov. V súčasnosti aktívne pracujeme s dvadsiatkou žien, ktorým poskytujeme podporu a pomoc.
Častokrát sme spolutvorcami osudu žien v ich neľahkej životnej situácii. Veľakrát ide o veľmi ohrozujúce situácie žien a ich detí, kedy je pomoc zo strany zainteresovaných organizácií nevyhnutná v rámci ochrany, života, bezpečnosti a zdravia.


Tak ako pani Mária, takaj  mnoho ďalších klientiek, ktoré navštívili naše poradenské centrum bolivystrašené a mali strach o svoje zdravie a život, ako aj život svojich detí.Pre mnoho žien na Slovensku nie je ľahké ísť späť domov. Nevedia, čo ich budezase čakať. Pripravujú sa na to, že budú musieť čeliť slovnému i fyzickémuvyčíňaniu partnera. Často krát majú zbalené veci v prípade náhleho životohrozujúceho útoku. Prvoradé je uchrániť dieťa, radšej sa nechajú zbiť ony, akoby sa malo ublížiť dieťaťu. Fatálna situácia, kedy nevedia dôvod bitky,neexistuje stratégia obrany, resp. ochrany pred násilníkom, nefunguje nič, čímby sa dalo fyzickému útoku zabrániť..

"Myseľ pracuje naplné obrátky a snaží sa vydedukovať, kvôli čomu je chyba zvaľovaná neustále naňu, ako je možné, že si nie je vedomá prešľapu. Svet zmätku, v ktorom sa dázblázniť, ak sa rýchlo niečo nezmení. Psychické, či fyzické väzenie, ktoré nemánič spoločné so slobodným a príjemným životom, kde sa partneri na sebausmievajú a spoločne vychovávajú deti. Úsmevy v tomto prípade nemajú miesto,práve naopak , sú posudzované ako provokácia. Čo je to za svet tam vonku, kdevšetko funguje? Kde sú tie šťastné pohľady spokojnej rodinky z reklamy? Prečosi za svoje správanie, za to, že "som" zaslúžim facky, kopance,modriny, ponižujúce a vulgárne vyhrážky. Prečo som sa narodila do tohto sveta,v ktorom neplatia rovnaké pravidlá pre život všetkých bytostí bezrozdielu?"

Aj takéto myšlienkyprúdia hlavami takmer 570 000 slovenských žien, na ktorých je v súčasnostipáchané násilie zo strany intímneho partnera. Podľa európskych štandardov RadyEurópy by každá krajina mala mať 1 špecializované zariadenie pre ženyzažívajúce násilie na 50 000 obyvateľov, čo znamená, že by sme mali mať 54centier. Slovenská republika má v súčasnosti 5 centier. Chýba nám 49 centier!

Ženy a matky nevedia,na koho sa môžu v situácii prenasledovania, bitia, týrania, ponižovaniaobrátiť. Všetci ich skúsenosť bagatelizujú a nechávajú tieto "partnerskéhádky" na samo-vyriešenie. Dôsledkom tohto prehliadania sú v konečnomštádiu zabité ženy a deti. Ak sa im podarí nejakým zázrakom odísť od násilnéhopartnera, zažívajú traumatické psychické dôsledky týrania. Deti si nesú sosebou výbavu násilia a nepochopenia absencie lásky rodiča. V celkovom merítkusi vytvárame spoločnosť utrpenia a sĺz žien a detí, chlapcov i dievčat budúcichgenerácií. 

Problematika násilia satýka nás všetkých, sú to naše deti, ktoré budú vyrastať v spoločenstve, ktorénásilie buď bude prehliadať , alebo sa voči nemu postaví. Či už priamo, alebonepriamo sme konfrontovaní s násilím páchaním v susedstve, priateľstve 


Facebook
progresfem

Web
www.progresfem.sk

Naše krédo

Pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie!

Stručný popis organizácie

Občianske združenie poskytujúce verejno prospešné služby. Poskytujeme sociálne, advokátske, psychologické poradenstvo pre ženy, ktoré trpia domácim násilím. Poskytujeme bezpečie miesta, kde sa o násilí dá otvorene hovoriť a nájsť pomoc a riešenie.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma