Menu

Profil Progresfem

Progresfem

Náš príbeh

Sme nezisková organizácia Progresfem, ktorá vznikla v auguste 2012 poskytujúca všeobecno prospešné služby v oblasti poskytovania sociálneho poradenstva pre ženy na ktorých je páchané násilie. Od času vzniku vyhľadalo služby poradne Progresfem viac ako 300 žien, ktoré zažívajú násilie zo strany ich intímnych partnerov. V súčasnosti aktívne pracujeme s dvadsiatkou žien, ktorým poskytujeme podporu a pomoc.
Častokrát sme spolutvorcami osudu žien v ich neľahkej životnej situácii. Veľakrát ide o veľmi ohrozujúce situácie žien a ich detí, kedy je pomoc zo strany zainteresovaných organizácií nevyhnutná v rámci ochrany, života, bezpečnosti a zdravia.


Mnoho žien, ktoré navštívia naše poradenské centrum sú vystrašené a majú strach o svoje zdravie a život, ako aj život svojich detí. Pre mnoho žien na Slovensku nie je ľahké ísť späť domov. Nevedia, čo ich bude doma čakať. Pripravujú sa na to, že budú musieť čeliť slovnému i fyzickému vyčíňaniu partnera. Často krát majú zbalené veci v prípade náhleho život ohrozujúceho útoku. Prvoradé je uchrániť dieťa, radšej sa nechajú zbiť ony, akoby sa malo ublížiť dieťaťu. Fatálna situácia, kedy nevedia dôvod bitky, neexistuje stratégia obrany, resp. ochrany pred násilníkom, nefunguje nič, čímby sa dalo fyzickému útoku zabrániť..

"Myseľ pracuje naplné obrátky a snaží sa vydedukovať, kvôli čomu je chyba zvaľovaná neustále na ňu, ako je možné, že si nie je vedomá prešľapu. Svet zmätku, v ktorom sa dázblázniť, ak sa rýchlo niečo nezmení. Psychické, či fyzické väzenie, ktoré nemá nič spoločné so slobodným a príjemným životom, kde sa partneri na sebausmievajú a spoločne vychovávajú deti. Úsmevy v tomto prípade nemajú miesto,práve naopak , sú posudzované ako provokácia. Čo je to za svet tam vonku, kde všetko funguje? Kde sú tie šťastné pohľady spokojnej rodinky z reklamy? Prečosi za svoje správanie, za to, že "som" zaslúžim facky, kopance,modriny, ponižujúce a vulgárne vyhrážky. Prečo som sa narodila do tohto sveta,v ktorom neplatia rovnaké pravidlá pre život všetkých bytostí bezrozdielu?"

Aj takéto myšlienky prúdia hlavami takmer 570 000 slovenských žien, na ktorých je v súčasnosti páchané násilie zo strany intímneho partnera. Ženy a matky nevedia, na koho sa môžu v situácii prenasledovania, bitia, týrania, ponižovania obrátiť. Veľa ľudí ich skúsenosť bagatelizuje a necháva tieto "partnerské hádky" na samo-vyriešenie. Dôsledkom tohto prehliadania sú v konečnom štádiu zabité ženy a deti. Ak sa im podarí nejakým zázrakom odísť od násilného partnera, zažívajú traumatické psychické dôsledky týrania. Deti si nesú so sebou výbavu násilia a nepochopenia absencie lásky rodiča. V celkovom merítku si vytvárame spoločnosť utrpenia a sĺz žien a detí, chlapcov i dievčat budúcich generácií. 

Problematika násilia sa týka nás všetkých, sú to naše deti, ktoré budú vyrastať v spoločenstve, ktoré násilie buď bude prehliadať , alebo sa voči nemu postaví. Ďakujeme, že Vám záleží na zmene....Facebook
progresfem

Web
www.progresfem.sk

Stručný popis organizácie

Občianske združenie poskytujúce verejno prospešné služby. Poskytujeme sociálne, advokátske, psychologické poradenstvo pre ženy, ktoré trpia domácim násilím. Poskytujeme bezpečie miesta, kde sa o násilí dá otvorene hovoriť a nájsť pomoc a riešenie.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma