Menu

Profil Iniciatíva Inakosť

Iniciatíva Inakosť

Náš príbeh

Iniciatíva Inakosť obhajuje a presadzuje ľudské práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí na Slovensku.

Názov Iniciatíva Inakosť - spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín ("Initiative Otherness") sa po prvýkrát v slovenských médiách objavil ešte v roku 2000. Vtedy sa Ganymedes (pôsobiaci v SR od roku 1990) spolu s ďalšími občianskymi združeniami, HaBiO, Altera, Museion, H-plus a CKKISM, dohodli na vytvorení neformálneho zoskupenia zastupujúceho homosexuálnych, bisexuálnych a transsexuálnych občanov v Slovenskej republike. Pod touto značkou potom Ganymedes realizoval v rokoch 2000 až 2004 viaceré projekty. 

V roku 2006 naštartovala opäť aktivity Iniciatívy Inakosť Hana Fábry z Prvého lesbického združenia MUSEION a spolu s ďalšími aktivistami rozbehla kampaň KTO JE KTO, ktorej súčasťou bola PETÍCIA za prijatie Zákona o registrovanom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia na Slovensku. Na jeseň 2006 sa Iniciatíva Inakosť pretransformovala z podoby neformálnej platformy do oficiálneho občianskeho združenia s právnou subjektivitou. Jej hlavným poslaním je ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou a zastupovanie menšiny gejov a lesbických žien v Slovenskej republike. Iniciatíva Inakosť sa snaží o pozitívne zviditelňovanie GLB menšiny ako rovnocennej súčasti slovenskej a európskej spoločnosti. Svojou činnosťou chce poukazovať na diskrimináciu gejov a lesieb v spoločnosti, snažiť sa o jej odstránenie a dodržiavanie Antidiskriminačného zákona. Nabáda k celospoločenskej diskusii o tom, že ľudia s homosexuálnou orientáciou sú tu, tvoria rovnocennú menšinu s inými menšinami a majú rovnaké práva ako ostatní.

Iniciatívu Inakosť zastupuje správna rada – tím aktívnych gejov a lesieb, ktorí majú skúsenosti s prácou v iných občianskych združeniach a zaoberajú sa už dlhší čas LGBT problematikou. Koncom roka 2006 reagovala Iniciatíva Inakosť na výzvu Sekcie ľudských práv a menšín Úradu vlády Slovenskej republiky a vypracovala projekt SME TU – dni inakosti. Projekt sa realizoval v rámci Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 – na ceste k spravodlivej spoločnosti, s finančnou podporou EÚ. Bola v ňom pestrá škála rôznych aktivít, rozvrhnutých do štyroch ročných období roka 2007. Tieto aktivity boli po prvýkrát zverejnené na tlačovej konferencii dňa 22. februára 2007 v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave. 

O konkrétnych zrealizovaných podujatiach súvisiacich s projektom nájdete mnoho informácií na stránkach www.inakost.sk a tiež na stránke www.ganymedes.info, na ktorej je rozsiahly archív gejsko-lesbických aktivít na Slovensku, v Čechách i vo svete od roku 1990, odkedy sa datujú prvé oficiálne začiatky GLB hnutia v Slovenskej republike. 

Projekt SME TU – dni inakosti realizovala Iniciatíva Inakosť pod dohľadom Sekcie menšín Úradu vlády, spolupracovala v ňom so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a s Mladými sociálnymi demokratmi v SR. 

Marián Vojtek – zakladateľ Hnutia Ganymedes a spoluzakladateľ Iniciatívy Inakosť, 13.6.2008

Facebook
www.facebook.com/inakost

Web
inakost.sk

Naše krédo

Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie.

Stručný popis organizácie

Iniciatíva Inakosť obhajuje a presadzuje ľudské práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí na Slovensku.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma