Menu

Profil Centrum rodiny

Centrum rodiny

Náš príbeh

Komunita sme všetci - deti, mládež, ľudia v produktívnom veku aj seniori. Pomáhajme si navzájom...

V Bratislave Dúbravke sa buduje nové komunitné centrum, ktoré otvorilo dvere dokorán pre všetkých, ktorým nie je ľahostajná komunita, v ktorej žijú a chcú ju zlepšiť, ale aj pre tých, ktorí potrebujú pomoc iných, lebo sa dostali na okraj spoločnosti vlastnou alebo cudzou vinou. Je tu priestor, kde  môžeme rozvíjať svoju ľudskosť, ochotu podeliť sa, ochotu pomáhať, ale aj pomoc prijať. Môžme sa tu zabaviť spolu so svojimi susedmi a priateľmi a spoznávať ďalších ľudí z nášho okolia. Môžme zrealizovať svoj nápad alebo sen, o ktorom dávno uvažujeme.Lebo ľudia,  za ktorými neostávajú veľké výsledky, ale iba okamihy drobných láskavostí, nežijú nadarmo. Ak sa nám podarí opraviť zatekajúcu strechu a vymeniť okná, vytvoríme priestor pre ďalšie zaujímavé aktivity športového aj umeleckého charakteru...
 

Facebook
Centrum rodiny Dubravka

Web
www.centrumrodiny.sk

Naše krédo

Za dva mesiace môžeš získať viac priateľov tým, že sa budeš zaujímať o iných ľudí, než môžeš získať za dva roky tým, že sa budeš usilovať o to, aby sa iní ľudia zaujímali o teba.

Stručný popis organizácie

Sme organizácia, ktorá buduje v Bratislave Dúbravke Komunitné centrum pre všetkých.U nás môžete stretnúť mamičky na materskej aj abstinujúcich alkoholikov, deti od 3 do 6 rokov a mládež do 18 rokov, praxujúcich vysokoškolákov, ale aj ľudí s telesným a mentálnym postihnutím. V centre pomáhajú ľudia, ktorí tu vykonávajú trest povinnej práce za menšie priestupky. V priestoroch nášho Centra sa nachádza aj charitatívny obchod s výdajňou šatstva pre sociálne slabé rodiny.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma