Menu

Profil Divé maky o.z.

Divé maky o.z.

Náš príbeh

Staňte sa ochrancom divých makov – talentovaných rómskych detí. Prostredníctvom podpory našich projektov im dáte šancu na vzdelanie,
motivujte k lepším výkonom, podporíte v cieľavedomosti a vytrvalosti, aby z nich mohli vyrásť úspešní mladí ľudia, ktorí sami budú môcť
pomáhať komunite, z ktorej pochádzajú

Už od roku 2005 učíme Rómov makať na svojom talente a verejnosť zase, aby ich nesúdila podľa obalu. Našim symbolom je divý mak - krásny, ale aj krehký a náchylný na zlomenie, rovnako ako aj talentované rómske deti zo sociálne slabých rodín. Preto im otvárame cestu k lepšiemu vzdelaniu, motivujeme ich k výkonom, učíme cieľavedomosti aj vytrvalosti. Aby z nich vyrástli úspešní mladí ľudia, ktorí sami budú môcť pomáhať komunite, z ktorej pochádzajú. Pomáhame im získať vzdelanie, a tým aj šancu na budúcnosť, ktorá má zmysel pre nich aj pre celú spoločnosť. Vzdelávanie je dlhodobý proces, preto usilovne pracujeme priamo v teréne meníme budúcnosť detí. Záleží nám na tom, kto sa stará o naše divé maky - deti. Sú to profesionálne vyškolených ľudia - tutori. Venujú sa deťom v každom regióne. Pravidelne ich navštevujú a spolupracujú s rodičmi. Pomáhajú pri riešení problémov a snažia sa deti motivovať. Dohliadajú na dodržiavanie pravidiel programu a zabezpečujú pravidelné informácie o dieťati.Od začiatku fungovania sa nám podarilo dosiahnuť nasledovné úspechy: viac ako 480 štipendií udelených talentovaným rómskym deťom, 80 detí sme pripravili na štúdium na stredných školách od vzniku programu, 13 študenti prijatí na VŠ, desiatky ocenení – zlaté, strieborné aj bronzové medaily zo súťaží doma aj v zahraničí, zahraničné vystúpenia talentov v USA, Holandsku, Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike. Potrebujeme Vašu pomoc, aby sme mohli pokračovať v započatej práci. Iba vďaka Vám sa viac rómskych detí môže dostať z nevyhovujúcich sociálnych podmienok a získať šancu žiť ako väčšina. Spolu s nami môžete podporovať vzdelávanie, začleňovanie detí do spoločnosti a zmeniť predsudky voči rómskej komunite.Staňte sa ochrancom divých makov - talentovaných rómskych detí.Za každú pomoc našim deťom z Divých makov, ktorá im otvorí dvere k lepšiemu vzdelaniu, vám ĎAKUJEME – PAĽIKERAV! Divé maky, o.z. Hany Meličkovej 1/H Bratislava 841 05 +421 2 5244 4074 divemaky@divemaky.sk

Stručný popis organizácie

Naša činnosť je zameraná na poskytovanie individuálnej starostlivosti mladým ľudom zo sociálne slabých rodín s výnimočným talentom. Dávame im šancu na vzdelanie, motivujeme ich k lepším výkonom, učíme cieľavedomosti aj vytrvalosti. Vďaka našim darcom môžu z nich vyrásť úspešní mladí ľudia, ktorí sami budú môcť pomáhať komunite, z ktorej pochádzajú.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma