Menu

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Prečo sme sa stali overovateľom?

Robíme špeciálne sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím. V problematike pomôcok pre ľudí s telesným postihnutím a v sociálnom systéme sa dobre orientujeme.

Aké výzvy chceme overovať?

Výzvy fyzických osôb, ktoré potrebujú špeciálne kompenzačné pomôcky, ktoré im kompenzujú dôsledky ťažkého telesného postihnutia, napr. mechanické vozíky, elektrické vozíky, zdviháky, úpravy auta, a iné.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma