Menu

Profil Organizácia muskulárnych ...

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Telefónne číslo: 0243411686

Email: omd@omdvsr.sk

Ulica: Vrútocká

Číslo: 8

Mesto: Bratislava

PSČ: 82104

IČO: 00624802

Web: www.omdvsr.sk

Prečo sme sa stali overovateľom?

Robíme špeciálne sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím. V problematike pomôcok pre ľudí s telesným postihnutím a v sociálnom systéme sa dobre orientujeme.

Aké výzvy chceme overovať?

Výzvy fyzických osôb, ktoré potrebujú špeciálne kompenzačné pomôcky, ktoré im kompenzujú dôsledky ťažkého telesného postihnutia, napr. mechanické vozíky, elektrické vozíky, zdviháky, úpravy auta, a iné.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma