Menu

Profil Liga za duševné zdravie ...

Liga za duševné zdravie SR, o.z.

Náš príbeh

Podporme akceptáciu ľudí s duševnými poruchami v spoločnosti!

Psychické problémy sa môžu týkať každého z nás. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý štvrtý človek sa v priebehu svojho života stretne s duševnou poruchou. Finančná neistota, nezamestnanosť, nedostatok sociálnych sietí a neistá budúcnosť – všetko môže mať negatívny vplyv na naše zdravie a duševnú pohodu. Samotné psychické problémy môžu byť rovnako príčinou ako aj dôsledkom sociálneho vylúčenia. Mnoho ľudí s duševnými poruchami čelí zároveň stigme, diskriminácii a chudobe. Predsudky a mýty stigmatizujú a diskriminujú ľudí s duševnou poruchou. Verejnosť je málo informovaná, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné. Až príliš často sa stretávame s negatívnymi reakciami ľudí, ktorí si myslia, že duševné poruchy sú synonymom čudáctva, excentrickosti a šialenstva. Tieto negatívne uhly pohľadu potrebujeme prekonať a nahradiť ich pozitívnejším vnímaním skutočnosti: treba si uvedomiť, že každý môže prispieť do spoločnosti svojim dielom.

Liga za duševné zdravie SR je najsilnejšia mimovládna organizácia v problematike podpory duševného zdravia na Slovensku. Našim hlavným cieľom je podpora a ochrana duševného zdravia a destigmatizácia
duševných porúch. Za svojich 15 rokov existencie pôsobíme ako strešná organizácia iných občianskych združení ľudí s duševnou poruchou či ich príbuzných, taktiež ako členská organizácia viacerých medzinárodných asociácií.
Svojou činnosťou zvyšujeme informovanosť spoločnosti o možnostiach ochrany a podpory duševného zdravia, prejavov a možností liečby duševných porúch.

Zippyho kamaráti - Akreditovaný preventívny program pre deti vo veku 5 -7 rokov. Hravou formou pod dohľadom odborných pracovníkov pripravujeme deti zvládať ťažké životné situácie.

Linka dôvery Nezábudka - aktuálne pozastavená činnosť. Linku sme zriadili ako nepretržitú bezplatnú celoslovenskú pomoc ľuďom v kríze v roku 2001. Za obdobie 6 rokov jej fungovania aj vďaka nej klesol počet samovrážd v SR o 10%. Pričom za posledný rok fungovania bolo uskutočnených cez 8500
hovorov na túto linku (priemerne 1 telefonát/hodina). Stále sa snažíme opäť nájsť zdroje financovania tohto projektu.

Online poradňa - Vznikla vo februári 2016 ako nevyhnutná náhrada za zatiaľ nefungujúcu linku dôvery Nezábudka. Odvtedy sme v nej anonymne formou mailov pomohli už približne 160 ľuďom s ich problémami.


Prečo sme sa stali overovateľom?

LDZ SR sa zaoberá duševným zdravím a duševnými poruchami, prevencii a možnosťami liečby.

Aké výzvy chceme overovať?

Plánujeme overovať výzvy týkajúce sa pomoci pre ľudí s duševnými poruchami a ich postavenia v spoločnosti.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma