Menu

Profil Humánny pokrok o.z.

Humánny pokrok o.z.

Náš príbeh

OZ VEGÁNSKE HODY je neziskovou organizáciou pôsobiacou v oblasti oslobodenia zvierat a ochrany životného prostredia a prírody. Venujeme sa propagácií alternatívnych foriem stravovania, ktoré sú udržateľné a ohľaduplné k všetkému živému.

V rozvinutých krajinách sa v posledných desaťročiach stala konzumácia živočíšnych produktov každodennou súčasťou života väčšiny populácie. Tento stav má však ďalekosiahle environmentálne dôsledky a zároveň stavia zvieratá do pozície tovaru, s ktorým sa zaobchádza často nehumánnym spôsobom. Tento životný štýl je preberaný rastúcou strednou triedou v rozvojových krajinách ako India, Čína alebo Brazília, čo vytvára neudržateľný nápor na životné prostredie.

Živočíšna výroba je dnes jedným z popredných znečisťovateľov pôdy a vody, tvorcom skleníkových plynov významnejším ako automobilová doprava, hlavným dôvodom výrubu pralesov
kvôli pastvinám, či dôvodom kritického stav populácie rýb v svetových oceánoch. Zároveň je v porovnaní s rastlinnou stravou mnohonásobne náročnejšia na vstupy v podobe obilnín či vody (viac
ako 15000 litrov vody a 7 kg obilnín na dopestovanie 1kg hovädzieho mäsa). OSN vo svojej správe z roku 2010 varuje, že pri súčasnom vývoji bude nevyhnutné zmeniť stravovacie návyky ľudstva
smerom k rastlinnej strave, inak nebude možné zabezpečiť dostatok potravín a nevyhnutne sa dostavia devastujúce environmentálne následky. Planéta jednoducho nemá toľko pôdy, aby mohli všetci ľudia jesť mäso a živočíšne produkty.

Vegánska strava tak poskytuje východisko z inak neriešiteľnej situácie - ponúka možnosti zabezpečiť dostatok potravín vo svete, výrazné zníženie znečistenia a tvorby skleníkových plynov, zvrátenie deštrukcie pôvodných biotopov a v neposlednom rade ustanovuje zvieratá v pozícii cítiacich bytostí zasluhujúcich úctu a dôstojné zaobchádzanie. Projekt Vegánske hody 2015 tieto problémy priamo adresuje a ponúka ľuďom možnosť súčasný vývoj zvrátiť a pomôcť zvieratám a životnému prostrediu svojimi každodennými rozhodnutiami v stravovaní. V neposlednom rade ponúka príležitosť zmeniť kultúrne vzorce, ktoré rozvojové krajiny preberajú od rozvinutých a nasmerovať tak ich vývoj smerom k ochrane životného prostredia a zvierat.

Podpor aj ty Vegánske hody a pomôž nám budovať svet, ktorý je udržateľný a ohľaduplný!


Stručný popis organizácie

Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Sme hlasom zvierat a presadzujeme udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma