Menu

Profil Dom sociálnych služieb - ...

Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.

Náš príbeh

Milí darci, zo srda Vám ďakujeme za vašu podporu.
Napriek situácii, ktorej čelíme, staráme sa o 6 ľudí s duševnou poruchou v našich 2 bytoch Podporovaného bývania - nájomné musíme platiť. Rehabilitačné stredisko - 34 klientom sa venujú pracovníci, mzdy vyplácame, nájom nám beží. Za rok 2021 bolo poskytnutých 558 psychoterapií 46 ľuďom v núdzi v rámci projektu pro bono pri psychologickej ambulancii - telefónne poplatky, potreba nových mobilov, telefonické poradenstvo pre širokú verejnosť funguje. ... A preto budeme zo srdca povďační, ak našu prácu podporíte. Sme tu stále pre nich " aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami ale s nami". Ďakujeme, MOST-áci

Koronavírus nás v Dss-MOST-e nezastaví. Aj v tomto zložitom období sa zameriavame na šírenie osvety o duševných poruchách, poskytujeme pomoc širokej verejnosti prostredníctvom telefonických sociálnych poradenstiev, psychoterapií. Snažíme sa pomôcť našim klientom predísť relapsom a možným hospitalizáciám.

Stále, v tejto zložitej situácii poskytujeme sociálne služby : 

Naše rehabilitačné stredisko -zabezpečuje psycho-sociálnu rehabilitáciu  34 klientom, ktorým sa  venujú naši pracovníci- psychológovia, sú s nimi opäť v bezprostrednom kontakte a pomáhajú im preklenúť ťažké obdobie. 

V  zariadení Podporovaného bývania – máme ubytovaných v 2 bytoch  6-tich klientov, kľúčoví pracovníci sú neustále s našimi klientmi - ľuďmi s duševnou poruchou, k dispozícii osobne,  cez telefón alebo NT,  sú im veľkou oporou.

Zdravotnícke služby : Počas roku 2021 bolo poskytnutých 558  psychoterapií  46 ľuďom v núdzi v rámci projektu pro bono pri psychologickej ambulancii.

Ale fungujeme so starými tlačitkovými mobilmi, na NT nám nefungujú mikrofóny, platíme nájomné, energie, mzdy,  zabezpečujeme dezinfekčné prostriedky.....

Potrebujeme riešiť aj tieto vystáte problémy. Veľmi nám pomôže Vaša pomoc, lebo je jedinečná!

Podporiť nás môžete aj nákupom nádherných šperkov,rúšok...na

https://www.sashe.sk/Dss-MOST

Náš Dss – MOST, nezisková organizácia je tu už 26 rokov v Bratislave. Pomáhame uzavretým ľuďom s duševným ochorením, najmä schizofréniou či afektívnymi poruchami. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej ľudia s duševnými poruchami budú akceptovanou súčasťou života spoločnosti: " Aby ľudia s duševnou poruchou boli s nami a nie sami".

http://www.dss-most.sk/

https://www.facebook.com/DssMost

Ďakujeme zo ¦, Vaši MOSTáci

Stručný popis organizácie

Staňte sa našou súčasťou a pomôžte “ľuďom s duševnou poruchou, aby neboli sami ale s nami“. Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. sa už 27 rokov zasadzuje za to, aby spoločnosť zaobchádzala s duševnými poruchami práve tak otvorene, ako to robí s telesnými ochoreniami.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma