Menu

Profil Liga proti rakovine SR

Liga proti rakovine SR

Náš príbeh

Bremeno rakoviny je veľké. Zasahuje jednotlivcov, rodiny, celú spoločnosť. Našim cieľom je všetkými silami a prostriedkami znižovať dôsledky tohto ochorenia pre konkrétnych ľudí a ich rodiny, ale i pôsobiť v rámci spoločnosti tak, aby sme zvyšovali informovanosť o onkologickom ochorení, upozorňovali na potrebu zdravého životného štýlu a nevyhnutnosť prevencie, ktorá je najlepším krokom v boji proti rakovine. Každý dobrovoľný príspevok nám umožní pomôcť tým, ktorí bojujú s rakovinou. Ďakujeme.


Onkologických pacientov na Slovensku pribúda. Ochorenie si nevyberá, vek výskytu rakoviny sa znižuje - v čakárňach na onkológiách stretávame čoraz mladších pacientov .Liečba je náročná, vyžaduje si nie len veľa fyzických a psychických síl, ale i času, a to nie len v jej priebehu, ale i po jej ukončení. Rehabilitácia pacientov po liečbe je rovnakou výzvou ako je liečba samotná - je potrebné vynaložiť úsilie a prostriedky, aby sa pacientom uľahčil návrat do bežného života. Zdravie, rodinný život, vzťahy, pracovné zaradenie, záľuby... to všetko je výrazne zasiahnuté a podrobené skúškam, zmenám a tlaku po diagnostikovaní onkologického ochorenia. Liga proti rakovine pomáha pacientom a ich rodinám lepšie čeliť týmto výzvam a zvládať zmeny, ktoré diagnóza rakoviny so sebou prináša. 


Stručný popis organizácie

Liga proti rakovine je občianske združenie, ktorého poslaním je znižovať bremeno rakoviny na Slovensku a poskytovať pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, a v troch kľúčových oblastiach: 1. psychosociálna pomoc a podpora onkologických pacientov a ich rodín 2. výchova, informovanosť a prevencia - snažíme sa zintenzívniť výchovu verejnosti smerom k zdraviu, zdrav.životnému štýlu a predchádzaniu onk.ochorení 3.podpora zdravot.zariadení, nemocníc, výskumných a klinických projektov

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma