Menu

Profil Janka Smažáková

Janka Smažáková

Moje krédo

...najväčší dar, ktorý môžeš niekomu dať je Tvoj čas...pretože, keď niekomu daruješ čas, daruješ mu kúsok života ktorý už nevrátiš...

Moje výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená