Menu

Profil Spoločnosť Ježišova

Spoločnosť Ježišova

Telefónne číslo: 02/59200419

Email: sociussvk@jezuiti.sk

Ulica: Panská

Číslo: 11

Mesto: Bratislava

PSČ: 81499

IČO: 00599051

Web: www.jezuiti.sk

Naše krédo

Veslujeme pre Sýriu.

Stručný popis organizácie

Rímsko katolícka rehoľa - Cirkevná organizácia

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma