Menu

Profil Svetielko nádeje, o.z.

Svetielko nádeje, o.z.

Telefónne číslo: 0908073073

Email: office@svetielkonadeje.sk

Ulica: Námestie L.Svobodu

Číslo: 4

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97409

IČO: 37889346

Web: www.svetielkonadeje.sk

Náš príbeh

Na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie je o dieťa po zdravotnej stránke postarané na vysokej úrovni, o čom svedčí fakt, že sa k nám chodí liečiť viacero detí nie len k oblasti našej pôsobnosti a teda zo stredného Slovenska, ale vyhľadali nás rodiny aj z iných častí Slovenska.
Činnosť Svetielka nádeje spočíva v psycho- sociálno- ekonomickej pomoci čo znamená, že sa snažíme vzdialiť deti a rodiny od myšlienok spojených s ochorením rôznymi spôsobmi. Pomáhame im nie len rôznymi finančnými príspevkami, ale poskytujeme služby, vďaka ktorým sa ich náklady na liečbu zmiernia.
Samozrejmosťou je prítomnosť rodiča na oddelení a na izbe spoločne s dieťaťom. Izby sú už niekoľko rokov krásne prerobené a prispôsobené dlhodobej hospitalizácii. Na oddelení sa neocitajú iba deti s onkologickým ochorením, ale i s ochorením krvi, samozrejmosťou je pre nás pomáhať aj im.


Naše krédo

Pracujeme pre nádej, ktorú choré deti nesmú nikdy stratiť.

Stručný popis organizácie

Pomáhame deťom s onkologickým ochorením alebo iným nevyliečiteľným ochorením. Všetky aktivity a program uskutočňujeme bez štátnej podpory. Úspešne pomáhame už od roku 2002, čo je známkou profesionality, kvality, nekontroverznosti a fungovania do ďalších rokov. Vynakladanie finančných prostriedkov je účelné, premyslené, efektívne a dokladovateľné. Upozornenie: neorganizujeme zbierky v uliciach, podporujeme len jedinú: Deň narcisov, kt. organizuje Liga proti rakovine.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma