Menu

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Náš príbeh

Chvíle v nemocnici sú pre deti náročné. Vaša pomoc im prinesie opäť úsmev na tvár. Váš pravidelný dar umožní malým pacientom, ale aj seniorom zažiť veselé klaunské návštevy, ktoré podporia ich psychickú pohodu.

Profesionálni zdravotní klauni prinášajú radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú už od roku 2004. V tíme o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors je vyše 60 zdravotných klaunov, ktorí pôsobia vo všetkých regiónoch Slovenska, pričom pravidelne navštevujú takmer všetky detské oddelenia nemocníc a liečebných zariadení.
Okrem hlavného programu – pravidelných návštev detských oddelení nemocníc - majú aj programy zamerané na deti v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti, deti s ťažkým postihnutím v špeciálnych školách, deti pred operáciou, ale aj seniorov a dospelých pacientov.
Za svoje aktivity boli v roku 2017 ocenení aj ombudsmankou Máriou Pattakyovou a umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák bol nominovaní na Krištáľové krídlo za rok 2019.

To všetko je možné iba vďaka vám. Vaša podpora prinesie radosť a smiech detským pacientom a seniorom.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. č. +421 243 428 088 alebo e-mailom na: info@cervenynos.sk

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc a podporu!

Stručný popis organizácie

Hlavným poslaním občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáhať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich najbližší.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma