Menu

Profil ČERVENÝ NOS Clowndoctors

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Náš príbeh

Naším poslaním je prostredníctvom klaunského umenia prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. Zdravotní klauni svojimi návštevami podporujú psychickú pohodu hospitalizovaných pacientov. Pomáhame prevažne deťom a ich rodičom prekonať najťažšie chvíle strávené v nemocnici.

  • O NÁS:

Profesionálni zdravotní klauni prinášajú radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú už od roku 2004. V tíme o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors je vyše 60 zdravotných klaunov, ktorí pôsobia vo všetkých regiónoch Slovenska, pričom pravidelne navštevujú takmer všetky detské oddelenia nemocníc a liečebných zariadení (v súčasnosti to predstavuje vyše 80 oddelení). Mesačne zrealizujú približne 230 klauniád. Okrem hlavného programu – pravidelných návštev detských oddelení nemocníc - majú aj programy zamerané na deti v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti, deti s ťažkým postihnutím v špeciálnych školách, deti pred operáciou, ale aj seniorov a dospelých pacientov. Za svoje aktivity boli v roku 2017 ocenení aj ombudsmankou Máriou Pattakyovou a umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák bol nominovaní na Krištáľové krídlo za rok 2019.

Vďaka Vašej podpore môžeme prinášať radosť a smiech deťom do nemocníc.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. č. +421 243 428 088 alebo e-mailom na: info@cervenynos.sk

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc a podporu!


Stručný popis organizácie

Hlavným poslaním občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáhať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich najbližší.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma