Menu

Profil Všestranko o.z.

Všestranko o.z.

Prečo sme sa stali overovateľom?

Pomôcť miestnym komunitám, dobrovoľníkom a správnej veci

Aké výzvy chceme overovať?

Enviromentálna oblasť, sociálna oblasť, vzdelávanie.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma