Menu

Profil Všestranko o.z.

Všestranko o.z.

Telefónne číslo: 0905184160

Email: info@vsestranko.sk

Ulica: Budatínska

Číslo: 57

Mesto: Bratislava

PSČ: 85106

IČO: 42415501

Web: https://www.vsestranko.sk

Prečo sme sa stali overovateľom?

Pomôcť miestnym komunitám, dobrovoľníkom a správnej veci

Aké výzvy chceme overovať?

Enviromentálna oblasť, sociálna oblasť, vzdelávanie.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma