Menu

Profil PumpPark Petržalka

PumpPark Petržalka

Stručný popis organizácie

Cieľom komunity je zlepšovanie cyklistických podmienok pre širokú verejnosť na Slovensku. Zameriavame sa na propagáciu cyklistiky, budovanie a údržbu cyklotrás a iných prvkov cykloinfraštruktúry, podporu športových podujatí v oblasti cyklistiky. Od roku 2015 sa zameriavame na prípravu a budovanie pump trackov.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma