Menu

Profil Pedál

Pedál

Stručný popis organizácie

Cieľom OZ Pedál je zlepšovanie cyklistických podmienok pre širokú verejnosť na Slovensku. Zameriavame sa na propagáciu cyklistiky, budovanie a údržbu cyklotrás a iných prvkov cykloinfraštruktúry, podporu športových podujatí v oblasti cyklistiky. Ciele OZ sa snažíme napĺňať prostredníctvom projektov. Od októbra 2013 sa OZ Pedál spolu s dobrovoľníkmi stará o dva cyklo chodníky v Malých Karpatoch, Krasňanský a Päťbojársky trail. Od roku 2015 sa zameriavame na prípravu a budovanie pump trackov.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma