Menu

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike

Náš príbeh

Sme mimovládna, nezisková organizácia Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím s celoslovenskou pôsobnosťou. V spoločnosti sa veľa hovorí o ľudských právach, ktoré máme všetci rovnaké. Realita je však často iná, bolestnejšia. Mnoho ľudí na Slovensku žije v predstave, že o všetkých ľudí s mentálnym postihnutím je dostatočne postarané a majú všetko, čo potrebujú, avšak v tomto prípade ide o omyl. Ľudia s mentálnym postihnutím nemajú ani zďaleka porovnateľné šance vzdelávať sa, získať zamestnanie, zmysluplne tráviť svoj voľný čas ako majoritná spoločnosť. S ich aktívnym zapojením na živote sa v súčasných podmienkach Slovenska neráta.

Naším poslaním je zabezpečiť, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli ľudské práva samozrejmosťou. Aby mohli pracovať, učiť sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov. Aby boli akceptovaní takí, akí sú. Snažíme sa viesť ľudí s mentálnym postihnutím k čo najväčšej samostatnosti, podporovať ich v priebehu celého života, aby si vedeli poradiť za každých okolností. Ako to robíme? Realizujeme množstvo inovatívnych projektov, niektoré sú zamerané na zmeny v spoločnosti a sú to práve tie z oblasti ľudských práv, ako napr. návrh opatrovníckej reformy na Slovensku, Deň krivých zrkadiel – projekt, ktorý ukazuje verejnosti, čo títo ľudia dokážu a mení predsudky zakorenené v nás, projekty proti diskriminácii. Pomáhame však aj konkrétnym ľuďom v ich životnej situácii, poskytujeme špecializované poradenstvo a poskytujeme tiež sociálne služby v zariadení podporovaného bývania. Vďaka tomu môžu niektorí dospelí ľudia s mentálnym postihnutím žiť svoj samostatný život, samozrejme s podporou asistentov. Robíme veľa vzdelávacích aktivít, každý týždeň sa v našom centre stretáva množstvo ľudí na kurzoch sebaobhajovania (áno, aj toto potrebujú...), na počítačových kurzoch, kurzoch angličtiny (áno, aj toto zvládnu, ak sú správne vedení...), herectvo si skúšajú v malom komornom divadielku „Pozrite sa!“ . No nemyslíme len na mladých ľudí. Skupinou, o ktorej sa takmer nehovorí, sú seniori s mentálnym postihnutím a rodičia. Koľko trápenia zažili v živote, no kráčajú stále ďalej, koľkej pokore sa museli naučiť. Aj oni nás potrebujú a sme tu pre nich! Naše aktivity robíme ľudsky, no zároveň profesionálne. Keď však chceme robiť zmeny, potrebujeme aj my v združení Vašu podporu, pomoc verejnosti. Ak sme Vás zaujali, pozrite si našu web stránku www.zpmpvsr.sk, a tiež www.sebaobhajovanie.sk a nevynechajte našu kampaň www.nechcemalemusim.sk .

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma