Menu

Profil Združenie na pomoc ľudom ...

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike

Náš príbeh

Sme mimovládna, nezisková organizácia Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím s celoslovenskou pôsobnosťou. V spoločnosti sa veľa hovorí o ľudských právach, ktoré máme všetci rovnaké. Realita je však často iná, bolestnejšia. Mnoho ľudí na Slovensku žije v predstave, že o všetkých ľudí s mentálnym postihnutím je dostatočne postarané a majú všetko, čo potrebujú, avšak v tomto prípade ide o omyl. Ľudia s mentálnym postihnutím nemajú ani zďaleka porovnateľné šance vzdelávať sa, získať zamestnanie, zmysluplne tráviť svoj voľný čas ako majoritná spoločnosť. S ich aktívnym zapojením na živote sa v súčasných podmienkach Slovenska neráta.

Naším poslaním je zabezpečiť, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli ľudské práva samozrejmosťou. Aby mohli pracovať, učiť sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov. Aby boli akceptovaní takí, akí sú. Snažíme sa viesť ľudí s mentálnym postihnutím k čo najväčšej samostatnosti, podporovať ich v priebehu celého života, aby si vedeli poradiť za každých okolností. Ako to robíme? Realizujeme množstvo inovatívnych projektov, niektoré sú zamerané na zmeny v spoločnosti a sú to práve tie z oblasti ľudských práv, ako napr. návrh opatrovníckej reformy na Slovensku, Deň krivých zrkadiel – projekt, ktorý ukazuje verejnosti, čo títo ľudia dokážu a mení predsudky zakorenené v nás, projekty proti diskriminácii. Pomáhame však aj konkrétnym ľuďom v ich životnej situácii, poskytujeme špecializované poradenstvo a poskytujeme tiež sociálne služby v zariadení podporovaného bývania. Vďaka tomu môžu niektorí dospelí ľudia s mentálnym postihnutím žiť svoj samostatný život, samozrejme s podporou asistentov. Robíme veľa vzdelávacích aktivít, každý týždeň sa v našom centre stretáva množstvo ľudí na kurzoch sebaobhajovania (áno, aj toto potrebujú...), na počítačových kurzoch, kurzoch angličtiny (áno, aj toto zvládnu, ak sú správne vedení...), herectvo si skúšajú v malom komornom divadielku „Pozrite sa!“ . No nemyslíme len na mladých ľudí. Skupinou, o ktorej sa takmer nehovorí, sú seniori s mentálnym postihnutím a rodičia. Koľko trápenia zažili v živote, no kráčajú stále ďalej, koľkej pokore sa museli naučiť. Aj oni nás potrebujú a sme tu pre nich! Naše aktivity robíme ľudsky, no zároveň profesionálne. Keď však chceme robiť zmeny, potrebujeme aj my v združení Vašu podporu, pomoc verejnosti. Ak sme Vás zaujali, pozrite si našu web stránku www.zpmpvsr.sk, a tiež www.sebaobhajovanie.sk a nevynechajte našu kampaň www.nechcemalemusim.sk .

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma