Menu

Profil Nadácia Integra

Nadácia Integra

Náš príbeh

V Nadácii Integra už 20 rokov odpovedáme na kritické situácie oslabených komunít. Sme motivovaní vierou v Boha a Jeho túžbou priniesť spravodlivosť ľuďom v núdzi. Prostredníctvom adopcie afrických detí na diaľku a vytvorením pracovných príležitostí uschopňujeme ľudí, aby sa podieľali na tvorení svojej budúcnosti. V prípade akútnych pohrôm prinášame prostredníctvom našich partnerov okamžitú humanitárnu pomoc.

Našim poslaním je vytvárať príležitosti pre dôstojný život znevýhodnených ľudí.

S pribúdaním globálnych pohrôm, narastá naša zodpovednosť reagovať a prinášať pomoc. Našim cieľom je priniesť rýchlu pomoc na záchranu životov, zmiernenie utrpenia ľudí a znovunájdenie ľudskej dôstojnosti. Humanitárna pomoc je chápaná najmä ako pomoc v stave núdze a v tiesni, je reakciou na mimoriadnu udalosť, ktorú nemožno predvídať a je spravidla krátkodobá. Do takejto pomoci sa aktívne zapájame.

Jedným z osvedčených spôsobov naplniť naše poslanie v afrických krajinách, je investícia do vzdelania a praktickej prípravy na zamestnanie. Ďalším spôsobom je pomoc pri vytváraní nezávislých, životaschopných projektov. Preto my, ako Nadácia Integra, investujeme finančné prostriedky do vzdelávania detí, alebo do trvalo udržateľných podnikateľských projektov v Afrike.Náš adopčný program afrických deti "Malaika," vďaka vašim príspevkom zabezpečuje deťom a sirotám: - vzdelanie, - pravidelná strava,- uniformy, hygienické potreby - zdravotnú starostlivosť - strechu nad hlavou. Prostredníctvom adopcie afrických detí na diaľku sa každý môže stať súčasťou a investovať do ich vzdelania a potencionálne lepšej budúcnosti. Viac informácii programe na www.malaika.sk

Druhá oblasť nášich aktivít je podnikateľská so zameraním na ekonomický rozvoj celých komunít. Prostredníctvom tejto činnosti vytvárame nové pracované príležitosti a pomáhame zvýšiť životný štandard pestovateľom kávy, makadámoych orieškov a kešu orieškov, vďaka získaniu certifikácie FAIRTRADE. Viac informácii o aktivitách na www.integra.sk

Váš dar prináša zmenu a nádej do života detí, ich rodičov ale aj celých komunít. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. č. 02/57203518, e-mailom na info@integra.sk alebo na našej adrese:Nadácia IntegraDobšinského 1481105Ďakujeme Vám za Vašu pomoc a podporu.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma