Menu

Profil Nadácia Integra

Nadácia Integra

Náš príbeh

V Nadácii Integra už 20 rokov odpovedáme na kritické situácie oslabených komunít. Sme motivovaní vierou v Boha a Jeho túžbou priniesť spravodlivosť ľuďom v núdzi. Prostredníctvom adopcie afrických detí na diaľku a vytvorením pracovných príležitostí uschopňujeme ľudí, aby sa podieľali na tvorení svojej budúcnosti. V prípade akútnych pohrôm prinášame prostredníctvom našich partnerov okamžitú humanitárnu pomoc.

Našim poslaním je vytvárať príležitosti pre dôstojný život znevýhodnených ľudí.

S pribúdaním globálnych pohrôm, narastá naša zodpovednosť reagovať a prinášať pomoc. Našim cieľom je priniesť rýchlu pomoc na záchranu životov, zmiernenie utrpenia ľudí a znovunájdenie ľudskej dôstojnosti. Humanitárna pomoc je chápaná najmä ako pomoc v stave núdze a v tiesni, je reakciou na mimoriadnu udalosť, ktorú nemožno predvídať a je spravidla krátkodobá. Do takejto pomoci sa aktívne zapájame.

Jedným z osvedčených spôsobov naplniť naše poslanie v afrických krajinách, je investícia do vzdelania a praktickej prípravy na zamestnanie. Ďalším spôsobom je pomoc pri vytváraní nezávislých, životaschopných projektov. Preto my, ako Nadácia Integra, investujeme finančné prostriedky do vzdelávania detí, alebo do trvalo udržateľných podnikateľských projektov v Afrike.Náš adopčný program afrických deti "Malaika," vďaka vašim príspevkom zabezpečuje deťom a sirotám: - vzdelanie, - pravidelná strava,- uniformy, hygienické potreby - zdravotnú starostlivosť - strechu nad hlavou. Prostredníctvom adopcie afrických detí na diaľku sa každý môže stať súčasťou a investovať do ich vzdelania a potencionálne lepšej budúcnosti. Viac informácii programe na www.malaika.sk

Druhá oblasť nášich aktivít je podnikateľská so zameraním na ekonomický rozvoj celých komunít. Prostredníctvom tejto činnosti vytvárame nové pracované príležitosti a pomáhame zvýšiť životný štandard pestovateľom kávy, makadámoych orieškov a kešu orieškov, vďaka získaniu certifikácie FAIRTRADE. Viac informácii o aktivitách na www.integra.sk

Váš dar prináša zmenu a nádej do života detí, ich rodičov ale aj celých komunít. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. č. 02/57203518, e-mailom na info@integra.sk alebo na našej adrese:Nadácia IntegraDobšinského 1481105Ďakujeme Vám za Vašu pomoc a podporu.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma