Menu

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Náš príbeh

Podporte deti a dospelých s najťažšími formami telesného postihnutia. Svalová dystrofia je závažné, nevyliečiteľné a postupne sa zhoršujúce ochorenie svalov celého tela. Spôsobuje imobilitu a odkázanosť na pomoc druhej osoby. To však nemusí byť prekážkou života prežitého naplno a rovnocenne s ostatnými.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR vznikla v roku 1993 ako jediná špecifická organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Občianske združenie vedieme a všetky aktivity vykonávame my, ľudia so svalovou dystrofiou.

Členom (cca 480) a klientom (viac ako 1000 kontaktov ročne) poskytujeme odborné aj ľudské zázemie a adresnú, systematickú pomoc. Našim mottom preto je: „OeMDečko ako jedna veľká rodina.“

Dystrofici môžu vďaka pomoci rodiny a osobných asistentov, rôznym kompenzačným pomôckam, bezbariérovému prostrediu a inej dlhodobej podpore viesť aktívny a plnohodnotný život.

Váš finančný príspevok bude použitý na zabezpečenie týchto činností, ktoré pre členov a klientov zastrešujeme:
• celoslovenskú kampaň s názvom Belasý motýľ (belasymotyl.sk):
- vedieme osvetu smerom k verejnosti o ochorení svalová dystrofia
- organizujeme verejnú zbierku určenú na kompenzačné pomôcky pre členov
- organizujeme Koncert belasého motýľa v Bratislave a Námestove
- organizujeme ďalšie sprievodné akcie (spanilá jazda motoriek, športový turnaj atď.);

• v oblasti sociálnych služieb:
- poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím
- poskytujeme poradenstvo pre rodičov detí so svalovou dystrofiou
- poskytujeme služby Agentúry osobnej asistencie;

• v oblasti obhajoby ľudí so svalovou dystrofiou:
- pripomienkujeme právne predpisy
- presadzujeme odstraňovanie bariér a univerzálny dizajn pre všetkých;

• iné pravidelné aktivity:
- vydávame pútavý časopis Ozvena
- organizujeme integračné pobyty: letné tábory pre deti aj dospelých a celoslovenské stretnutia členov
- podporujeme športové (šach, boccia) a voľno-časové (tvorivé popoludnia) aktivity
- spolupracujeme s lekármi a inými odborníkmi aj zahraničnými organizáciami
- šírime informácie o liečbe a výskume v oblasti svalových ochorení.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma