Menu

Profil Naty Báreková

Naty Báreková

Povolanie: PR manažérka, projektová manažérka

Prečo som sa stal overovateľom?

Pretože sa mi veľmi páči filozofia portálu

Aké výzvy chcem overovať?

Overujem výzvy po komunikácií emailom, neodpovedám na správy cez messanger alebo instagram. Ďakujem.

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená