Menu

Profil Občianske združenie ...

Občianske združenie Odyseus

Telefónne číslo: 02/52494344

Email: chovancova@ozodyseus.sk

Ulica: Haanova

Číslo: 10

Mesto: Bratislava

PSČ: 852 23

IČO: 31788734

Web: www.odyseus.org | www.drogy.org | www.hivaids.sk

Náš príbeh

V OZ Odyseus veríme, že ochrana zdravia a života každého človeka má význam.

Sme presvedčení, že každý, kto sa ocitne v náročnej situácii má právo na prístup k informáciám a profesionálnej pomoci. Ani ľudia, ktorí užívajú drogy a ženy pracujúce v sex-biznise by nemali byť výnimkou.

Takmer 18 rokov skúseností nazbieraných „v teréne“ nám ukázalo, že práca s týmito komunitami má zmysel. Vďaka nej sme mohli bezpečne zlikvidovať už vyše 1,8 milióna použitých injekčných striekačiek a poskytovať sterilný zdravotnícky materiál, ktorý chráni spoločnosť pred chorobami ako je HIV či žltačka. Tam však naša práca iba začína.

Často sme jediní, kto sa o život a budúcnosť týchto ľudí zaujíma. Len v roku 2014 sme priamo v uliciach Bratislavy mali cez 4 000 kontaktov s vyše 1 000 ľuďmi. Poskytli sme im stovky poradenských rozhovorov a konzultácií, možnosť vybaviť rodný list, získať občiansky preukaz, absolvovať zdravotné vyšetrenia a uskutočňovať ďalšie kroky na ceste k zlepšeniu svojich životných podmienok a zdravia.

Odyseus tvoria 4 programy, ktoré fungujú tak, aby čo najlepšie prispeli k zníženiu rizík, ktoré súvisia s drogami a sex-biznisom:

Chráň sa sám je program výmeny injekčných striekačiek a sociálnej práce s injekčnými užívateľmi/kami drog a ženami pracujúcimi v pouličnom sex-biznise. Pomoc poskytujeme tam, kde sa títo ľudia nachádzajú - pracujeme na ulici za každého počasia. Spoločne hľadáme spôsoby ako minimalizovať riziká, ktoré súvisia s užívaním drog či prácou v sex-biznise, poskytujeme oporu a s klientmi a klientkami plánujeme kroky na ceste za kvalitnejším a bezpečnejším životom.

Sociálna asistencia vytvára sieť pomoci pre našich klientov a klientky. Na ulici nemôžeme zabezpečiť všetko, preto kontaktujeme lekárov a lekárky, právnu pomoc, ubytovne a ďalšie sociálne služby tak, aby sme reagovali na to, čo je potrebné pre konkrétneho človeka. Sociálny asistent Martin poskytuje sprevádzania na úrady, políciu alebo do ambulancií, ale aj telefonické poradenstvo.

Červený dáždnik podporuje svojpomoc žien, ktoré poskytujú sexuálne služby v bratislavskýchuliciach. Zameriavame sa na to, aby sa samé ženy mohli zapojiť do riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú. Často ide o násilie, diskrimináciu, absenciu životných istôt či pohlavne prenosné infekcie, ktoré ich ohrozujú. Vydávame edukačné materiály a pracujeme aj s médiami. Na programe spolupracuje aj konzultantka Sandra, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou v sex-biznise.

SEX/DROGY môžete poznať z letných festivalov a bratislavských klubov. Aj keď sa mladí ľudia rozhodnú užívať drogy či mať sex, môžu znížiť riziká, ktoré s tým súvisia a správať sa bezpečnejšie. Okrem poradenstva ich vzdelávame aj edukačnými brožúrkami, v rámci workshopov o použití kondómov a pohlavne prenosných infekciách, ale aj v online prostredí na www.drogy.org. Chceme, aby mladí zostali zdraví, aj keď sa rozhodnú experimentovať.

Na Slovensko prinášame inovácie a kvalitné služby, čo dokazuje aj niekoľko nominácií na ocenenia (2 x SozialMarie, 1 x cena MOST) a 1. miesto Ceny Nadácie Orange v kategórii Sociálna inklúzia aj čestné uznanie v medzinárodnej Cene Nadácie ERSTE za sociálnu inklúziu.

Všetko, čo v OZ Odyseus robíme vychádza z vedecky podložených informácií a odborných odporúčaní svetových a európskych inštitúcií.

Aj Slovensko sa už dávno zaviazalo k prevencii HIV a znižovaniu rizík, ktoré súvisia s drogami (harm reduction). Sem patria aj aktivity OZ Odyseus. Ochranou verejného zdravia prispievame aj k šetreniu verejných financií. Napriek tomu, štát svoje záväzky často prehliada a my každoročne bojujeme o prežitie. Darí sa nám to už od roku 1997 a veríme, že aj vďaka vašej podpore, budeme môcť pokračovať i ďalšie roky.

Vaša podpora našich aktivít je podporou zdravia celej spoločnosti.

Naše krédo

Sme tu, pretože život každého človeka má význam.

Stručný popis organizácie

Naším poslaním je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít a to najmä: • ľudí užívajúcich drogy • ľudí pracujúcich v sex-biznise • detí a mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám a informáciám a tým prispievať k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma