Menu

Profil Drahuška a my, ... o.z.

Drahuška a my, ... o.z.

Náš príbeh

Centrum komunitného bývania a starostlivosti pre osoby s autizmom a ťažkým mentálnym postihnutím.

KC Drahuškovo vzniklo za účelom pomoci ľuďom s autizmom ako iniciatíva občianskeho združenia Drahuška a my...o.z. v roku 2010 a bolo postavené z Nórskych grantov s príspevkom zo štátneho rozpočtu.

Odvtedy sa Drahuškovo okrem starostlivosti o osoby s autizmom a mentálnym postihnutím venuje aj odbornej práci s tým suvisiacej, ktorá pozostáva z tvorby plánov a metodiky celoživotného vzdelávania, tvorby vzdelávacích materiálov, širenia know-how a sieťovaniu podobných organizácií. 

V rámci tejto snahy Drahuškovo od svojho založenia spolupracuje s mnohými organizáciami s podobným cieľom, medzi nimi je aj Autistické centrum Andreas n.o. v Bratislave či Univerzita Oslo v Nórsku v jej odbornom zastúpení, čo bolo realizované prostredníctvom rôznych projektov. Komunitné centrum Drahuškovo bolo taktiež podporené a spolupracovalo s Implementačnou agentúrou v rámci národného projektu Komunitné centrá a vďaka viacerým nadáciám na Slovensku ako aj jednotlivým darcom bolo umožnené posunúť naše aktivity dopredu.

Našim krédom je, že nestačí sa o ľudí s autizmom len starať. Treba sa s nimi naučiť žiť a rozvíjať ich talenty a schopnosti. Komunikujú inak než my, svet chápu a učia sa iným spôsobom než väčšina ľudí. Starostlivosť v špecializovanom zariadení nie je všetko a je len začiatok cesty, možno inšpirácia. Zvyšok stále zostáva na rodinách a príbuzných ľudí s autizmom a mentálnym postihnutím a našim cieľom okrem poskytovania starostlivosti ako doposiaľ je do budúcna vytvoriť cestu a spôsob, aby celoživotné vzdelávanie, jeho metodika a praktické materiály sa stali všeobecným know-how v dotknutej komunite.

Okrem cieľovej skupiny ľudí s autizmom, Drahuškovo plní úlohu aj domova na pol ceste pre mladých dospelých ľudí z detských domovov, ktorí ukočili pobyt v domove a snažia sa uplatniť v živote. Ich cesta býva vo väčšine prípadov náročná, keďže nemajú rodinu, na ktorú by sa mohli obrátiť, často postrádajú sociálne a pracovné návyky ako aj akúkoľvek prax v pracovnej oblasti, a práve v tejto oblasti sa im v Drahuškove snažíme pomôcť. Poskytujeme im možnosť pracovať na pozícii asistentov vychovávateľov v starostlivosti o ľudí s autizmom, získať tak často prvé pracovné skúsenosti, čas na rozhodnutie sa, čo ďalej v živote, ubytovanie za symbolický poplatok a mzdu. Vďaka viacerým projektom realizovaným v Drahuškove a podpore ich individuálnych talentov, schopností a cieľov sa už mnohým podarilo úspešne osamostatniť.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma