Menu

Profil OBEC BUKOVCE

OBEC BUKOVCE

Telefónne číslo: 0547493215

Email: obecbukovce@gmail.com

Ulica:

Číslo: 79

Mesto: Bukovce

PSČ: 09022

IČO: 00330353

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma