Menu

Profil SOCIA - Nadácia na ...

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien

Telefónne číslo: 02 – 55 64 52 14

Email: socia@socia.sk

Ulica: Legionárska

Číslo: 13

Mesto: Bratislava

PSČ: 83104

IČO: 31816398

Náš príbeh

Sme nadácia, ktorá ovplyvňuje sociálny systém v prospech najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva prostredníctvom finančnej podpory inovatívnych služieb a vlastnými aktivitami.

Našou víziou je tolerantná občianska spoločnosť, ktorej integrálnou súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania. Spolupráca „slabých a silných“ by mala vyústiť do budovania kvalitných a dostupných sociálnych služieb. Služieb, ktoré budú uspokojovať individuálne potreby užívateľov v ich prirodzenom prostredí.

Nadácia SOCIA má dlhoročné skúsenosti so spravovaním grantových programov a nadačných fondov zameraných na rozvoj služieb v sociálnej oblasti. Realizujeme aj vlastné projekty na národnej aj medzinárodnej úrovni. Iniciovali sme vznik a rozvoj projektov a platforiem zameraných podporu špecifických oblastí (podpora terénnych služieb pre seniorov, deinštitucionalizácia, včasná intervencia….).


Naše krédo

Našou víziou je tolerantná občianska spoločnosť, ktorej integrálnou súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania. Spolupráca „slabých a silných“ by mala vyústiť do budovania kvalitných a dostupných sociálnych služieb. Služieb, ktoré budú uspokojovať individuálne potreby užívateľov v ich prirodzenom prostredí. Nadácia SOCIA má dlhoročné skúsenosti so spravovaním grantových programov a nadačných fondov zameraných na rozvoj služieb v sociálnej oblasti. Realizujeme aj vlastné projekty na národnej aj medzinárodnej úrovni. Iniciovali sme vznik a rozvoj projektov a platforiem zameraných podporu špecifických oblastí (podpora terénnych služieb pre seniorov, deinštitucionalizácia, včasná intervencia….).

Stručný popis organizácie

Sme nadácia, ktorá ovplyvňuje sociálny systém v prospech najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva prostredníctvom finančnej podpory inovatívnych služieb a vlastnými aktivitami.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma