Menu

Profil Spišská katolícka ...

Spišská katolícka charita

Náš príbeh

Slúžime chudobným tohto sveta, znevýhodneným, chorým, ľuďom na okraji spoločnosti, bez domova, opusteným a umierajúcim... Aj vďaka Vám môžeme pokračovať v neúnavnej starostlivosti o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša.

Zamestnanci a dobrovoľníci Spišskej katolíckej charity pomáhajú už desiatky rokov všetkým tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomocnú ruku podávame núdznym na území Oravy, Liptovaa Spiša.


Každý deň pomáhame tisíckam núdznych:

  • Pomáhame deťom v centre pre deti so zdravotným znevýhodnením, v špeciálnej škole, či dvoch materských školách. Pomocnú ruku deťom podávame aj v dvochz našich pobytových zariadení pre týrané matky s deťmi, kde nájdu bezpečný domov. 

  • Stojíme aj pri mladých a dospelých v rôznych životných situáciách – či už pri zdravotne, ale aj mentálne znevýhodnených v našich pobytových zariadeniach, alebo prostredníctvom služby ADOS (mobilná ošetrovateľská služba) priamo v mieste ich bydliska.

  • Miesto na dôstojný život v našich pobytových zariadeniach nachádzajú seniori, ale aj umierajúci v hospicia mobilných hospicoch. Spokojnejšie a radostnejšie prežitý voľný čas čerpajú naši klienti v našich denných stacionároch.

  • Staráme sa o ľudí bez domova, ktorým poskytujeme teplé polievky a šatstvo. Prevádzkujeme aj dve nocľahárne pre núdznych.  

  • Rodinám v núdzi poskytujeme materiálnu a potravinovú pomoc a sociálne poradenstvo v snahe dostať ich z krízovej situácie.

Pomáhame na základe hodnôt kresťanskej láskyk blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti, bez ohľadu na pôvod, rasu či vierovyznanie. Stojíme vždy blízko pri človeku. 

Podporením našej organizácie pomôžete tisíckam núdznym, ktorí to najviac potrebujú. Aj vďaka vám dokážeme spoločne meniť životy. Buďte v tom s nami, my sme v toms nimi!

Viac informácií na www.caritas.sk 


Stručný popis organizácie

Slúžime chudobným tohto sveta, znevýhodneným, chorým, ľuďom na okraji spoločnosti, bez domova, opusteným a umierajúcim... Aj vďaka Vám môžeme pokračovať v neúnavnej starostlivosti o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma