Menu

Profil Nadácia Novohradská

Nadácia Novohradská

Náš príbeh

Nadácia Novohradská už viac ako dvadsať rokov podporuje lepšie fungovanie Gymnázia Jura Hronca a Základnej školy Košická.

Cieľom nadácie je podporovať materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu Jura Hronca a Základnej škole Košická, starostlivosť o ďalší odborný rast učiteľov, podpora všestranného rozvoja vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít jeho žiakov, s prihliadnutím na rozvoj talentov a podporu sociálne slabších žiakov.

Stručný popis organizácie

Cieľom nadácie je podporovať materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu Jura Hronca a Základnej škole Košická, starostlivosť o ďalší odborný rast učiteľov, podpora všestranného rozvoja vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít jeho žiakov, s prihliadnutím na rozvoj talentov a podporu sociálne slabších žiakov.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma