Menu

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Náš príbeh

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím aj ich priatelia či príbuzní. Založená bola v roku 1990 s cieľom obhajovať práva a záujmy nevidiacich a slabozrakých a poskytovať služby a poradenstvo tým, ktorí to najviac potrebujú. Ročne pomôže priemerne 2 800 nevidiacim a slabozrakým na Slovensku – bezplatne.

Vďaka vášmu príspevku môže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytovať akreditované sociálne služby a poradenstvo nevidiacim a slabozrakým ľuďom bezplatne. Naši pracovníci im poradia pri vyrovnávaní sa s postihnutím, hľadaní práce i s výberom kompenzačných pomôcok. V pohodlí domova môžu s nevidiacimi a slabozrakými viesť kurzy, vďaka ktorým sa naučia variť, starať sa o domácnosť, ale aj pracovať na špeciálne upravenom počítači a ovládať Braillovo písmo a viesť tak samostatný a plnohodnotný život. Ďakujeme!

Prečo sme sa stali overovateľom?

chceme sa zapojiť do tohto zaujímavého projektu

Aké výzvy chceme overovať?

projekty týkajúce sa problematiky zrakovo postihnutých osôb

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma