Menu

Profil Health Initiatives ...

Health Initiatives Association o.z.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie HIA (Health Initiatives Association o. z.) je známe najmä v okresnom mestečku Buikwe v Ugande, kde prevádzkuje detskú HIV/AIDS kliniku Jána Pavla II. Cieľom tejto kliniky je poskytovať komplexnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť nevinným obetiam HIV - deťom. Deti nakazené vírusom HIV, preneseného počas tehotenstva z matky na plod, stoja na okraji rodiny a spoločnosti. Bez primeranej zdravotnej starostlivosti väčšina z nich zomiera pred dovŕšením piateho roku života.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma