Menu

Profil Základná škola s ...

Základná škola s materskou školou

Telefónne číslo: 0527738407

Email: jedalenspteplica@gmail.com

Ulica: Školská

Číslo: 311

Mesto: Spišská Teplica

PSČ: 05934

IČO: 37876066

Web: http://zs-spisska-teplica.edupage.org

Stručný popis organizácie

Základná škola

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma