Menu

Profil Človek v ohrození

Človek v ohrození

Náš príbeh

Človek v ohrození pôsobí na Slovensku od roku 1999 na Slovensku. Sme nezisková, mimovládna organizácia založená na myšlienkach humanizmu, slobody, rovnosti a solidarity.


Už pri zrode združenia sme si predsavzali pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomocnú ruku podávame ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o ich ľudskú dôstojnosť a slobodu. Ľuďom, ktorí trpiadôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí autoritárskych režimov. 

No nepôsobíme iba v zahraničí. Vzdelávaním a osvetou sa u nás doma na Slovensku snažíme svojim dielom prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

Pri našej práci sa riadime tromi základnými princípmi - adresnosťou, efektívnosťou a transparentnosťou. Záleží nám na tom, aby sa pomoc, ktorú poskytujeme, dostala k tým, ktorí ju naozaj potrebujú. Preto dôsledne sledujeme a analyzujeme účinnosť vynakladaných finančných, ale aj ľudských zdrojov a zvažujeme naše skutočné možnosti. Nemôžeme totiž pracovať všade. Náš úspech preto nemeriame peniazmi či množstvom platených zamestnancov, vždy nás zaujíma skutočný dopad toho, čo robíme.


Naše krédo

Záleží nám na ľuďoch. Záleží nám na svete.

Stručný popis organizácie

Človek v ohrození pôsobí na slovensku od roku 1999 na Slovensku. Sme nezisková, mimovládna organizácia založená na hodnotách humanizmu, slobody, rovnosti a solidarity. Naše aktivity zahŕňajú oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce, podpory ľudských práv a globálneho vzdelávania.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma