Menu

Profil Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž

Telefónne číslo: 02/57102301

Email: sekretariat@redcross.sk

Ulica: Grösslingová

Číslo: 24

Mesto: Bratislava

PSČ: 81446

IČO: 00177466

Web: redcross.sk

Náš príbeh

Sme veľmi vďační za každého, kto považuje našu prácu za užitočnú a rozhodne sa ju finančne podporovať.

Slovenský Červený kríž realizuje na území Slovenska rôzne aktivity. K tým hlavným patrí: 

Bezpríspevkové darcovstvo krvi
„Úplne cudzí ľudia darovaním krvi pomohli môjmu otcovi. Tak som sa darcom krvi stal aj ja, z vďaky. Odvtedy som už krv daroval veľakrát, Červený kríž mi práve odovzdal striebornú plaketu MUDr. Jana Janského. A moje deti už tiež darujú krv, oslovili ich kampane Červeného kríža, robia to už pravidelne, spolu s ďalšími kamarátmi zo školy.“ (pán Peter, mnohonásobný darca krvi, Košice)

Prvá pomoc a zdravotná výchova
„Už je to tu! Muž v potravinách leží na zemi, ľudia sa bezradne prizerajú a pobehujú okolo. Zabudla som, že idem nakupovať a namiesto toho robím to, čo som sa naučila na kurze prvej pomoci Červeného kríža – zachraňujem ľudský život. Pán sa pozbieral a ja od samej radosti, že sa mi podarilo pomôcť mu, som odišla s obchodu bez nákupu! J“ (Danka, absolventka kurzu prvej pomoci SČK, Bratislava)

Sociálne služby
Chodievam častejšie do nemocnice. Ťažšie sa už hýbem, ani stáť v rade v lekárni už nevládzem. Asistenti SČK ma nielen odprevadia na vyšetrenia, ale aj lieky mi vyberú. Keď potrebujem, dokonca ma zavezú aj domov. (pani Anna, klientka Asistenčnej služby SČK, Humenné)

„Červenokrižiaci mi nosia niekoľkokrát do týždňa obed. Dobre mi padne ich spoločnosť a pekné slovo.“  (pán Jozef, dôchodca, Poprad)

 Červený kríž a jeho prepravná služba nám veľmi pomáha. Syn je fyzicky aj mentálne postihnutý, od narodenia navštevuje rehabilitácie, procedúry a lekárov. Chodieval sanitkou, ale keďže máva časté a silné epileptické záchvaty, cestovať s ďalšími ťažkými prípadmi v sanitke nebolo viac možné. Aj my máme zdravotné problémy a bez pomoci zvonka by sme to nezvládli. Ľudia z SČK nám pomáhajú, ako sa dá a poradia, keď treba. (pani Ivana, Senica)

Mládež
Kamarát ma vzal na akciu, ktorú organizovala Mládež SČK v našom meste. Páčilo sa mi, čo robili a z letáku som sa dozvedel, že aj ja sa môžem k ich dobrovoľníckym aktivitám pridať. Bolo to pred rokom, odvtedy už pripravujem akcie spolu s nimi. (Rasťo, mládežník, Nové Zámky)

Krízový manažment a humanitárna pomoc
„Potok v našej obci sa vylial z brehov a zatopil naše pivnice. Červený kríž nám priniesol čistiace prostriedky, pitnú vodu a zapožičal vysúšače. Dobrovoľníci nám tiež pomohli vynášať z domu bahno, zišli sa nám ochotné a šikovné ruky.“ (pán František, ktorého dom bol postihnutý záplavami, Levice)

Dobrovoľníctvo
"Byť dobrovoľníkmi SČK nám dáva trošku dobrodružstva, ale aj mieru zodpovednosti, vnútornej sily a viery, že vieme pomôcť. Dáva to úžasný pocit, že ste v správnu chvíľu na správnom mieste a viete, čo robiť. A mám pritom okolo seba aj svoju milú rodinu. Ak čo i len jeden život zachránim, môj život tým dostane vyšší zmysel. A nakoniec, čo šírime dookola, to sa nám vráti späť. Ak šírime pokoru, lásku, harmóniu, oddanosť, ochotu, dávame pomocnú ruku, to všetko sa k nám vráti, a aj vracia." (Janka, dobrovoľníčka SČK, Bratislava)

 Pátracia služba a spájanie rodín
Svojho otca, ktorý žije v Somálsku, som nepoznala. Červený kríž mi však v rámci svojej medzinárodnej siete pomohol skontaktovať s ním. Nebolo to ľahké, nájsť ho, v jeho krajine ani pošta veľmi nefunguje. Už sme si telefonovali a dokonca sa čoskoro stretneme osobne! (pani Zuzana, Žilina) 


Facebook
www.facebook.com/slovenskycervenykriz/

Web
redcross.sk

Naše krédo

Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť sú našimi siedmimi základnými princípmi. Tieto, na pohľad jednoduché slová, vyjadrujú dôvod existencie celého Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Stručný popis organizácie

Slovenský Červený kríž je humanitárna organizácia pôsobiaca na celom území SR. SČK pôsobí v humanitárnej oblasti,plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a zákonom o Slovenskom Červenom kríži. Poskytuje pomoc bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory. Medzi aktivity SČK patrí dobrovoľníctvo, bezpríspevkové darcovstvo krvi, prvá pomoc, sociálna činnosť, mládež, pátracia služba,humanitárna pomoc, vodná záchranná služba a medzinárodná spolupráca.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma