Menu

Profil Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum

Telefónne číslo: +421/2/204 69 142

Email: marketing@snm.sk

Ulica: Vajanského nábr.

Číslo: 2

Mesto: Bratislava

PSČ: 81006

IČO: 00164721

Web: www.snm.sk

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma