Menu

Profil Pokoj a dobro - pomoc ...

Pokoj a dobro - pomoc utečencom

Náš príbeh

Sme presvedčení, že je našou povinnosťou pomôcť každému, kto je v núdzi. Cítime potrebu vytvoriť širokú platformu ľudskej, profesionálne odbornej, širokospektrálnej pomoci pri vyhľadávaní, presídlení a integrácii imigrantov do našej spoločnosti, postavenej na kresťanských princípoch.


A to v úzkej spolupráci s každým jednotlivcom, profesijnými organizáciami, vládou a štátnymi orgánmi a organizáciami i náboženskými a mimovládnymi organizáciami. Do tohto zámeru vkladáme svoj čas, energiu, skúsenosti, kontakty i prostriedky.

Vízia

Chceme zmierniť utrpenie utečencov a vytvárať podmienky k tomu, aby sa tí, ktorí prejavia túžbu žiť na Slovensku a majú schopnosť integrovať sa do našej spoločnosti, stali jej plnohodnotnými členmi.

Pritom

 • Pomáhame ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich vierovyznanie.

 • Vzhľadom na kultúrny a spoločenský kontext Slovenska a dramatickú situáciu kresťanov, ktorí okrem hrôz vojny čelia aj prenasledovaniu kvôli viere, prioritne pomáhame kresťanským utečeneckým rodinám.

 • Vytvárame také podmienky, aby zostali na Slovensku minimálne po dobu 5 rokov a aktívne sa začlenili do vzdelávacieho a pracovného procesu a stali sa integrovanou súčasťou spoločnosti.

 • Utečencov umiestňujeme v Nitre a okolí, kde zabezpečujeme ich vzdelávanie a sociálnu adaptáciu.

 • Vytvárame podmienky k tomu, aby vláda SR pristúpila k presídleniu alebo  prijatiu utečencov najmä zo Sýrie a severného Iraku.

 • Ponúkame spôsob integrácie utečeneckých rodín do spoločnosti prostredníctvom záväzku ku konkrétnej pomoci.

Hodnoty, ktoré vyznávame

 • Rešpekt ku každej ľudskej bytosti.

 • Viera v Božiu pomoc a v silu modlitby.

 • Nádej pri vnímaní budúcnosti.

 • Odvaha pri zasadzovaní sa za práva a dobro núdznych ľudí.

 • Dialóg a pohostinnosť ako nástroj budovania medziľudských vzťahov.

 • Súdržnosť rodiny.

 • Zodpovednosť v konaní.

Spôsoby a metódy

 • Pracujeme dobrovoľne a zadarmo. Všetky vyzbierané prostriedky sú použité pre službu utečencom. Vďaka konkrétnym informáciám na web stránke viete, komu pomáhate.

 • Viac potrebujeme Váš čas, silu, ochotu, námahu, dobré srdce, ako peniaze.

 • Aktivizujeme sa prostredníctvom osobných kontaktov, sociálnych médií.

 • Objektívne komunikujeme o utečencoch, ich stave, potrebách a  integrácii.

 • Pozitívnymi príkladmi integrácie imigrantov pomáhame zlepšiť verejnú mienku.

 • Úzko spolupracujeme s  Migračným úradom MV SR, s Kongregáciou pre východné cirkvi a miestnymi kresťanskými komunitami.

 • V koordinácii s príslušnými úradmi vyberáme konkrétnych utečencov, ktorí buď už sú v azylovom konaní na území SR, alebo iniciujeme a aktívne napomáhame pri presídlení vybraných utečencov, tak aby boli vylúčené väzby na rizikové skupiny z pôvodného prostredia.

 • Dodržiavame zákony SR a postupy stanovené zákonom o azyle a usmernenia ministerstva vnútra SR.

 • Získavame známe osobnosti pre podporu projektu a jeho akceptáciu v spoločnosti.Stručný popis organizácie

Chceme zmierniť utrpenie utečencov a vytvárať podmienky k tomu, aby sa tí, ktorí prejavia túžbu žiť na Slovensku a majú schopnosť integrovať sa do našej spoločnosti, stali jej plnohodnotnými členmi.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma