Menu

Profil Spotrebiteľské Centrum

Spotrebiteľské Centrum

Náš príbeh

Hájime záujmy, chránime práva & šetríme peniaze spotrebiteľov.

Od roku 2009 pôsobíme v oblasti ochrany a vymožiteľnosti spotrebiteľských práv na dobrovoľníckej báze, bez príspevkov zo štátneho rozpočtu a či korporátnych darcov. Nebudeme vás zaťažovať súvetiami o tom aký sme "super" a prečo by ste nás mali podporiť. Radšej vás informujeme o tom čo robíme a kedy sa na nás môžete obrátiť. 

Spotrebiteľmi sme všetci! Možno aj vy raz budete potrebovať využiť našu radu alebo pomoc:

  • on-line bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo získate na spotrebitelskaporadna.sk

  • o pomoc pri riešení sporu s predávajúcim mimosúdne (napríkad pri zamietnutej reklamácii, alebo odstúpení od zmluvy) nás môžete požiadať prostredníctvom našej elektronickej podateľne;

  • a taktiež ak si cez podateľňu podáte žiadosť o zastupovanie v súdnom spore, vás bezplatne zastúpime v súdnom spore kdekoľvek na Slovensku;

  • prostredníctvom advokátov zastupujeme občanov, ktorých rôzne skupiny chcú pripraviť o obydlia cestoou (ne)Dobrovoľných dražieb,

  • pomôžeme vám s exekúciami aj pri konsolidácii financií.


Podpisujete zmluvy? Áno, robíme to všetci.
Čítate zmluvy? Nie! Robíte chybe. 

Preto, aby ste si ušetrili probélmy a nám zbytočnú prácu poraďte sa prv než akúkoľek spotrebiteľskú zmluvu (keď niečo kupujete) podpíšete. Je lepšie sa pred podpisom zmluvy poradiť s odborníkmi. Spraviť tak môžete jednoducho prostredníctvom stránky www.zmluvnepodmienky.sk 
Cez stránku pre kontrolu zmluvných podmienok, môžete zaslať na kontrolu až 9 typov spotrebiteľských zmlúv a a taktiež aj akékoľvek obchodné podmienky elektronického obchodu v ktorom sa chystáte nakúpiť. 

Hrozí vám nedobrovoľná dražba?
Vaše obydlie je možné uchrániť i v čase, keď už je dražba začatá a v niektorých prípadoch aj po vykonaní dražby. Tieto spory sú však obzvlásť časovo náročné a vyžadujú vysoko erudovaných a skúsených advokátov. S takými spolupracujeme, preto sa nemusíte obávať, že o svoje bývanie prídete.
Informácie na http://nedobdovolnadrazba.sk.

Stručný popis organizácie

Spotrebiteľom poskytujeme bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo. Spory riešime mimosúdne, ak sa nie je možné dohodnúť zastupujeme občanov v súdnych sporoch o ochranu ich práv a ekonomických záujmov. http://s-c.sk

Prečo sme sa stali overovateľom?

Podporiť portál ludialudom.sk

Aké výzvy chceme overovať?

Výzvy týkajúce sa ľudských práv

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma