Menu

Michaela Scherhaufer

Michaela Scherhaufer

Povolanie: Riaditeľ o.z. Svet Mobility

Prečo som sa stal overovateľom?

Pomôcť dosahovať ciele hendikepovaným pre lepší život.

Aké výzvy chcem overovať?

Výzvy na získanie financií na liečbu, zakúpenie pomôcok a zlepšenie kvality života osobám so zdravotným postihnutím.

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená