Menu

Profil Slovensko.Digital

Slovensko.Digital

Náš príbeh

Informatizácia na Slovensku má veľký problém. Chceme lepšie služby štátu.

Slovensko od roku 2007 minulo na informatizáciu viac ako 900 miliónov eur. Úradníkom však stále robíme poštára a veľa sa nezmenilo. Začína rok 2017, máme internet v mobilných telefónoch, onedlho budú na cestách jazdiť elektrické autá bez šoféra a začíname sa rozprávať o hrozbách umelej inteligencie.

Je najvyšší čas, aby aj štát využíval moderné technológie — a využíval ich rozumne.

Občianske združenie Slovensko.Digital vzniklo ako iniciatíva IT profesionálov, ktorí nie sú spokojní s dnešným stavom informatizácie. 

Cieľom združenia je dosiahnuť transparentný a efektívny systém investícií z verejných zdrojov do informačno-komunikačných technológií (ďalej len IKT), ktorý bude prinášať vysokú pridanú hodnotou pre používateľov, pričom združenie sleduje základné úlohy:
a) informovanie o odborný dohľad nad IKT investíciami z verejných prostriedkov;
b) presadzovanie zmien v systéme verejných IKT investícií v zmysle stanoveného cieľa; a
c) vytváranie riešení s vysokou pridanou hodnotou pre používateľov.


Od vzniku v novembri 2015 uplynulo viac ako rok. Za prvých 12 mesiacov práce sa nám spoločne s komunitou podarilo:
  • získať 7.000 ľudí pod výzvu Slovensko.Digital,
  • zmobilizovať 1500 členov IT komunity na platforme Slovensko.Digital,
  • pripraviť a presadiť 20 konkrétnych opatrení na zlepšenie štátneho IT,
  • sledovať 100+ štátnych projektov na platforme
  • upozorniť na deväť najväčších nevýhodných IT projektov
  • umožniť 20 tisíc občanom zúčastniť sa volieb cez Volby.Digital,
  • získať 2200 podpisov pod hromadnú pripomienku k stratégii informatizácie
  • spustiť Ekosystém.Slovensko.Digital
  • zastaviť tri nezmyselné projekty spolu za 250 miliónov eur

Pomôžte nám pokračovať v práci a staňte sa súčasťou komunity, ktorej cieľom je zlepšiť štátne IT na Slovensku.


Stručný popis organizácie

Cieľom združenia je dosiahnuť transparentný a efektívny systém investícií z verejných zdrojov do informačno-komunikačných technológií (ďalej len IKT), ktorý bude prinášať vysokú pridanú hodnotou pre používateľov, pričom združenie sleduje základné úlohy: a) informovanie o odborný dohľad nad IKT investíciami z verejných prostriedkov; b) presadzovanie zmien v systéme verejných IKT investícií v zmysle stanoveného cieľa; a c) vytváranie riešení s vysokou pridanou hodnotou pre používateľov.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma