Menu

Profil Depaul Slovensko

Depaul Slovensko

Náš príbeh

Poslaním našej organizácie je pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a zostali bez prostriedkov na ulici. Ľuďom v núdzi poskytujeme predovšetkým naplnenie základných životných potrieb a pomoc pri riešení ich situácie. Naše služby sú nízkoprahové, prijímame klientov, ktorí sú v podobných zariadeniach odmietaní kvôli alkoholu, zlej hygiene, chýbajúcim dokladom, chorobám, alebo zlému zdravotnému stavu. Ľuďom v núdzi poskytujeme stravu, nocľah, ošetrenie rán, sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavení dokladov a sociálnych dávok ako aj pomoc pri hľadí riešenia ich životnej situácie.


Štefan si toho v živote preskákal už dosť, no napriektomu vie vyčarovať široký úsmev na svojej tvári. Život na ulici sa mu strieda s hospitalizáciami v nemocnici pre vážne psychické poruchy, ktoré ešte umocňujú problémy s cukrovkou, či krvným tlakom. Ak k týmto problémom pričítame pokročilý vek, je jasné, že Štefan patrí do skupiny ľudí, ktorí sú v dnešnej dobe iba veľmi ťažko zamestnateľní. A tak je Štefan odkázaný na dávkuv hmotnej núdzi. V minulosti si síce podával žiadosť o invalidný dôchodok, žiaľ, pre nedostatočné obdobie dôchodkového poistenia mu dôchodok zamietli. Na popud sociálnych pracovníkov nocľahárne sv. Vincenta de Paul však Štefan opäť navštívil sociálnu poisťovňu, kde mu tento rok oznámili, že obdobie dôchodkového poistenia, ktoré mu chýba na priznanie dôchodku je 155 dní. Inými slovami, ak si doplatí za toto obodobie, vznikne mu nárok na invalidný dôchodok. Vďaka podpore nielen pracovníkov Depaul Slovensko, ale aj širokej verejnosti sa podarilo vyriešiť Štefanovu situáciu a ten už via nie je odkázaný na nízkoprahové zariadenia pre ľudí bezdomova.

Aj vďaka Vám sa nám darí dokazovať, že ulica nie je domov.

Ďakujeme!Stručný popis organizácie

Prevádzkujeme zariadenia (útulky a nocľaháreň), kde poskytujeme služby ľuďom bez domova.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma