Menu

Viera Némethová

Viera Némethová

Povolanie: Vedúca knižnično-informačných služieb a metodička v knižnici

Prečo som sa stal overovateľom?

Veľmi rada by som pomohla zmysluplným projektom, aby sa mohli uchádzať o priazeň a podporu darcov, medzi ktorých už niekoľko rokov patrím aj ja sama.

Aké výzvy chcem overovať?

Ide o všetko - možnosť tu byť ďalších 20 rokov ...

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená