Menu

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Náš príbeh

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO už 30. rokov združuje onkologických občanov postihnutých stómiou. (vývodom)

Stómia je onkologické ochorenie. Títo zdravotne postihnutí z titulu choroby sú nútení celý život nosiť stomické pomôcky nakoľko majú na brušnej dutine vývod , hrubého, tenkého čreva a močovodu.


Stomik je zdravotne ťažko postihnutý občan, ktorý má dočasne alebo trvale vyvedený dutý orgán navonok, najčastejšie hrubé črevo (kolostómia), tenké črevo (ileostómia) alebo močovod (urostómia), čím dochádza k zmene základných fyziologických funkcií k neovládateľnému vyprázdňovaniu stolice, črevného obsahu alebo moču neprirodzenou cestou s nutnosťou používania stomických pomôcok dôsledkom čoho je výrazne zhoršená kvalita života.

Slovenské združenia stomikov dňa 19.11.2016 oslávi 30. rokov svojej činnosti na Slovensku.


Stručný popis organizácie

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO už 30. rokov združuje občanov ťažko zdravotne postihnutých stómiou. Stómia je onkologické ochorenie. Títo zdravotne postihnutí z titulu choroby sú nútení celý život nosiť stomické pomôcky nakoľko majú na brušnej dutine vývod , hrubého, tenkého čreva a močovodu.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma