Menu

Profil OZ Lokál

OZ Lokál

Stručný popis organizácie

Účelom združenia je zvýšenie kvality života obyvateľov, najmä podporou a koordináciou činností subjektov pôsobiacich v meste s ohľadom na čo najlepšie využitie miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov. Snahou Občianskeho združenia Lokál je pomôcť rôznym komunitám pri využívaní voľného času a viesť ich k nekonzumnému spôsobu života.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma