Menu

Viera - Láska - Nádej, o.z.

Viera - Láska - Nádej, o.z.

Náš príbeh

Našim prvoradým cieľom je ponúknuť rodinám v ktorých žijú hendikepované deti moderné inovatívne metódy rehabilitácie, starostlivosti a vzdelávania. Dennodennou prácou s deťmi a množstvom aktivít im chceme napomôcť v čo najväčšej miere zaradiť sa do spoločnosti a žiť plnohodnotný život.

Občianske združenie Viera – Láska – Nádej vzniklo na základe vzájomnej spolupráce, podpory a spoločného úsilia rodičov a učiteľov viacnásobne postihnutých detí v Prešove.

Všeobecné ciele združenia sú obsiahnuté v hlavnom dokumente združenia – stanovách.

Hlavné ciele sú:

  • všeobecnú podporu viacnásobne postihnutých detí,
  • poskytovanie podpory a poradenstva rodinám týchto deti
  • podpora vzdelávania, rehabilitácie či vzdelávania pedagógov,
  • založenie a prevádzkovanie denného stacionára pre túto cieľovú skupinu.

Stručný popis organizácie

Našim prvoradým cieľom je ponúknuť rodinám v ktorých žijú hendikepované deti moderné inovatívne metódy rehabilitácie, starostlivosti a vzdelávania. Dennodennou prácou s deťmi a množstvom aktivít im chceme napomôcť v čo najväčšej miere zaradiť sa do spoločnosti a žiť plnohodnotný život.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma