Menu

Profil Občanske združenie ...

Občanske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás

Náš príbeh

Zaoberáme sa ochranou ľudských práv žien a detí maďarskej národnosti v Slovenskej republike.

Uskutočňujeme výskumy, organizujeme konferencie, besedy, prednášky, vyučujeme predmet Základy gender studies na Stredoeurópskej fakulte Univerzity Konštantina filozofa v Nitre. Vydávame knihy maďarských autoriek, ktoré žili a tvorili na území dnešného Slovenska a Československa od roku 1921 po súčasnosť.
Uskutočňujeme projekty v spolupráci so slovenskými a rómskymi organizáciami o právach a situácii matiek a detí.

Stručný popis organizácie

Organizácia sa zaoberá ochranou ľudských práv žien a detí maďarskej národnosti v Slovenskej republike.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma