Menu

Profil Detská železnica Košice

Detská železnica Košice

Telefónne číslo: 0905496426

Email: kezeleznica@gmail.com

Ulica: Aténska

Číslo: 15

Mesto: Košice

PSČ: 04013

IČO: 42241189

Web: www.detskazeleznica.sk

Náš príbeh

Občianske združenie Detská železnica Košice vzniklo v roku 2011 a je jediným prevádzkovateľom Košickej detskej historickej železnice (z r. 1955). Naším poslaním je záchrana a oživenie Košickej detskej historickej železnice, ktorá je jedinou zachovanou pionierskou železnicou na území Československa.

Sme občianske združenie, ktoré sa už 5 rokov stará o záchranu a obnovu historickej technickej pamiatky - Košickej detskej historickej železnice. V tomto roku oslavuje 60 rokov a je jedinou zachovanou pionierskou železnicou na území Československa. 

Okrem pravidelných jázd na našej 4-kilometrovej úzkorozchodnej trati tu funguje aj jediný Klub mladých železničiarov. Deti vo veku 7 - 20 rokov sa aktívne zúčastňujú prevádzky a riadenia dopravy na detskej železnici v úlohe sprievodcov, výpravcov, výhybkárov, posunovačov, informátorov a pod. Okrem jázd a práci s mládežou sa venujeme aj záchrane rušňov a vozňov. Momentálne vlastníme najstaršiu prevádzkovanú parnú lokomotívu v strednej Európe (z r. 1884), ktorá doteraz jazdí každý víkend a posledný model parnej lokomotívy, ktorý sa vyrábal v Ćeskoslovensku. 

Na Slovensku ide o jediný zachovaný funkčný exemplár. Okrem lokomotív máme aj historické zrekonštruované otvorené aj kryté vozne.

Naše krédo

Sme občianske združenie, ktoré sa už 5 rokov stará o záchranu a obnovu historickej technickej pamiatky - Košickej detskej historickej železnice. V tomto roku oslavuje 60 rokov a je jedinou zachovanou pionierskou železnicou na území Československa. Okrem pravidelných jázd na našej 4-kilometrovej úzkorozchodnej trati tu funguje aj jediný Klub mladých železničiarov. Deti vo veku 7 - 20 rokov sa aktívne zúčastňujú prevádzky a riadenia dopravy na detskej železnici v úlohe sprievodcov, výpravcov, výhybkárov, posunovačov, informátorov a pod. Okrem jázd a práci s mládežou sa venujeme aj záchrane rušňov a vozňov. Momentálne vlastníme najstaršiu prevádzkovanú parnú lokomotívu v strednej Európe (z r. 1884), ktorá doteraz jazdí každý víkend a posledný model parnej lokomotívy, ktorý sa vyrábal v Ćeskoslovensku. Na Slovensku ide o jediný zachovaný funkčný exemplár. Okrem lokomotív máme aj historické zrekonštruované otvorené aj kryté vozne.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie Detská železnica Košice vzniklo v roku 2011 a je jediným prevádzkovateľom Košickej detskej historickej železnice (z r. 1955). Naším poslaním je záchrana a oživenie Košickej detskej historickej železnice, ktorá je jedinou zachovanou pionierskou železnicou na území Československa.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma