Menu

Hajcman o.z.

Hajcman o.z.

Náš príbeh

Chceme žiť v regióne, kde sa ľudia vysporiadali s mentálnou stigmou upadajúceho baníctva a aktívne a tvorivo pristupujú k rozvoju regiónu a vytváraniu pracovných príležitostí. Preto je našim poslaním budovanie životaschopnej a udržateľnej komunity inovatívnych, etických a sociálnych
podnikateľov a podpora rozbehu a rozvoja podnikania v regióne.

Cieľom združenia je poskytovať vzdelávaciu, organizačnú, poradenskú činnosť ako aj finančnú podporu s cieľom rozvíjať vzdelanosť, rozhľad a kľúčové kompetencie ľudí ktorí plánujú začať podnikať, začínajú podnikať alebo podnikajú, ako aj ľudí venujúcich sa sociálnym inováciám a tak priamo či nepriamo podporovať konkrétne podnikateľské projekty a projekty sociálneho podnikania ako aj ich zavádzanie do praktického života.

Stručný popis organizácie

Chceme žiť v regióne, kde sa ľudia vysporiadali s mentálnou stigmou upadajúceho baníctva a aktívne a tvorivo pristupujú k rozvoju regiónu a vytváraniu pracovných príležitostí. Preto je našim poslaním budovanie životaschopnej a udržateľnej komunity inovatívnych, etických a sociálnych podnikateľov a podpora rozbehu a rozvoja podnikania v regióne.

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma