Menu

Profil Hajcman o.z.

Hajcman o.z.

Náš príbeh

Chceme žiť v regióne, kde sa ľudia vysporiadali s mentálnou stigmou upadajúceho baníctva a aktívne a tvorivo pristupujú k rozvoju regiónu a vytváraniu pracovných príležitostí. Preto je našim poslaním budovanie životaschopnej a udržateľnej komunity inovatívnych, etických a sociálnych
podnikateľov a podpora rozbehu a rozvoja podnikania v regióne.

Cieľom združenia je poskytovať vzdelávaciu, organizačnú, poradenskú činnosť ako aj finančnú podporu s cieľom rozvíjať vzdelanosť, rozhľad a kľúčové kompetencie ľudí ktorí plánujú začať podnikať, začínajú podnikať alebo podnikajú, ako aj ľudí venujúcich sa sociálnym inováciám a tak priamo či nepriamo podporovať konkrétne podnikateľské projekty a projekty sociálneho podnikania ako aj ich zavádzanie do praktického života.

Stručný popis organizácie

Chceme žiť v regióne, kde sa ľudia vysporiadali s mentálnou stigmou upadajúceho baníctva a aktívne a tvorivo pristupujú k rozvoju regiónu a vytváraniu pracovných príležitostí. Preto je našim poslaním budovanie životaschopnej a udržateľnej komunity inovatívnych, etických a sociálnych podnikateľov a podpora rozbehu a rozvoja podnikania v regióne.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma