Menu

Profil ADELI, s.r.o.

ADELI, s.r.o.

Naše krédo

Nová šanca pre lepší život.

Prečo sme sa stali overovateľom?

Chceli by sme pomôcť príjemcom pomoci získať finančné prostriedky na rehabilitáciu, ktorá je pre nich nevyhnutnou a môže ich život skvalitniť.

Aké výzvy chceme overovať?

Máme v pláne overovať výzvy príjemcov, ktorí sa snažia zbierať financie na rehabilitáciu v ADELI Medical Centre a výzvy pacientov ADELI Medical Centra.

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma