Menu

Profil VINICA

VINICA

Stručný popis organizácie

Vinica svojou činnosťou vytvára priestor pre rast, vzdelávanie a výchovu ľudí na kresťanských princípoch, pričom reaguje na aktuálne situáciu v spoločnosti. Činnosť je zameraná na: vzdelávanie, rast a spoluprácu.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma