Menu

Profil Lymfoma Slovensko

Lymfoma Slovensko

Náš príbeh

Lymfoma Slovensko pomáha a podporuje pacientov s ochorením rakoviny lymfatických uzlín - lymfóm, ako aj ich príbuzných. Okrem poskytovania informácií, pomoci a rôznych služieb, plní Lymfoma Slovensko aj úlohu pacientskej advokácie, teda ochrany práv pacientov.

Chceme zvýšiť všeobecnú informovanosť o diagnóze malígny lymfóm – nie len medzi pacientmi a ich blízkymi, ale aj medzi širokou verejnosťou. Pre pacientov chceme zabezpečiť prístup k aktuálnym informáciám z domácich a zahraničných zdrojov o ochorení ako aj možnostiach liečby. Chceli by sme dosiahnuť, aby pacienti, ktorí majú záujem, mali k dispozícii informácie na základe, ktorých budú rozumieť navrhovanej liečbe, najmä tomu ako pôsobí, ako môže ovplyvniť ich životný štýl, aké vedľajšie účinky ju sprevádzajú alebo môžu sprevádzať a ako sa s liečbou čo najlepšie vyrovnať.

Ďalšími cieľmi sú:

Podporovať rozširovanie a výmenu aktuálnych informácií týkajúcich sa malígneho lymfómu medzi Slovenskom a ostatným svetom.
Upozorňovať na potrebu systematického vyhľadávania, skorej diagnostiky a adekvátnej liečby malígneho lymfómu.
Presadzovať prijatie legislatívnych opatrení zabezpečujúcich optimálnu zdravotnú starostlivosť o všetkých pacientov s malígnym lymfómom.
Poukazovať na optimálne postupy v starostlivosti o pacientov s malígnym lymfómom a podporovať ich.
Napomáhať tomu, aby pacienti rozumeli každej navrhovanej liečbe, vrátane možnosti účasti na klinických testoch a aby si boli vedomí svojho práva na druhý názor.


Stručný popis organizácie

Lymfoma Slovensko pomáha a podporuje pacientov s ochorením rakoviny lymfatických uzlín - lymfóm, ako aj ich príbuzných. Okrem poskytovania informácií, pomoci a rôznych služieb, plní Lymfoma Slovensko aj úlohu pacientskej advokácie, teda ochrany práv pacientov.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma