Menu

Profil Nomantinels

Nomantinels

Telefónne číslo: 00421 905 992 298

Email: info@nomantinels.sk

Ulica: Višňová

Číslo: 2927/5

Mesto: Bratislava - Nové Mesto

PSČ: 831 01

IČO: 42182603

Web: www.nomantinels.sk; www.qys.sk

Náš príbeh

Cieľom divadla Nomantinels je šírenie humanistických myšlienok, ochrana ľudských práv, podpora odstraňovania prejavov diskriminácie v spoločnosti, podpora rodovej rovnosti a snaha o rozvoj občianskej spoločnosti. Robí tak prostredníctvom kultúry , cez divadelné inscenácie, vydávanie magazínu, realizáciu festivalov, workshopov, ktoré môžu zasiahnuť do formovania predstáv o rôznych menšinách a prispieť k akceptácii inakosti.

Divadlo Nomantinels je v slovenskom divadelnom kontexte jediným LGBT divadlom a tiež divadlom, ktoré sa zaoberá témami rodu, pohlavia, rodovej rovnosti, potláčaniu rodových stereotypov a bojom proti diskriminácii a násiliu na ženách. Divadlo sa venuje rôznym kultúrnym aktivitám. Počas svojej existencie pripravilo 14 divadelných inscenácií a zrealizovalo 130 repríz, vydalo 12 čísiel magazínu QYS o LGBT ľuďoch a umelcoch a umelkyniach a zrealizovalo 50 diskusií a workshopov na rôzne témy, ktoré sa týkajú ľudských práv LGBT ľudí, žien a iných znevýhodnených skupín. Pravidelne spolupracujeme s invenčnými mladými umelcami a umelkyňami, ktorých zaujímajú ľudské práva a queer témy a dáva im priestor pri tvorbe divadelných inscenácií a v magazíne. Spolupracujeme s kultúrnymi priestormi ako Štúdio 12, A4- priestor pre súčasnú kultúru, Nová Cvernovka a Tepláreň caffe, hrávame aj v iných mestách. Divadlo Nomantinels tiež organizuje divadelný Drama Queer festival (už 6. ročník) a Mesiac ľudských práv. Viac informácií je na www.nomantinels.sk, www.qys.sk a www.duhovyrok.sk.
Vašu podporu by sme chceli zamerať na vydávanie LGBTI magazínu Queer Youth Slovakia (QYS), čo je tlačený a online magazín, ktorého hlavným cieľom je prinášať vecné, objektívne a pútavé informácie, nové pohľady a zaujímavosti z oblasti queer kultúry, vedy a života, určený pre LGBTI ľudí na Slovensku a nielen pre nich, pre každého koho zaujíma nezávislé umenie a príbehy. Magazín je štvrťročník a začal vychádzať v lete 2016 ako projekt mladých ľudí, ktorí mali záujem prinášať objektívne a aktuálne informácie o komunite. Má za sebou 3 roky vydávania. Primárnym a najočakávanejším efektom magazínu QYS je budovanie novej alternatívy pochopenia „menšiny väčšinou“. 

Naše krédo

Cieľom divadla Nomantinels je šírenie humanistických myšlienok, ochrana ľudských práv, podpora odstraňovania prejavov diskriminácie v spoločnosti, podpora rodovej rovnosti a snaha o rozvoj občianskej spoločnosti. Robí tak prostredníctvom kultúry, cez divadelné inscenácie vydávanie magazínu, realizáciu festivalov, workshopov a môže tak zasiahnuť do formovania predstáv o rôznych menšinách a pomôcť akceptácii inakosti.

Stručný popis organizácie

Divadlo Nomantinels je v slovenskom divadelnom kontexte jediným LGBT divadlom a tiež divadlom, ktoré sa zaoberá témami rodu, pohlavia, rodovej rovnosti, potláčaniu rodových stereotypov a bojom proti diskriminácii a násiliu na ženách. Web: www.nomantinels.sk a www.qys.sk

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma