Menu

Profil Centrum rodiny, n.o.

Centrum rodiny, n.o.

Stručný popis organizácie

Centrum rodiny je neziskovou organizáciou, ktorá buduje komunitné centrum ako miesto pre všetkých - bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie... Ponúka voľnočasové, poradenské a spoločenské aktivity , ktoré sú svojou činnosťou zacielené na prevenciu, či pomoc počas zložitejších situácií alebo období v živote .

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma