Menu

Pinf Hry o.z.

Pinf Hry o.z.

Náš príbeh

Pinf Hry pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím naučiť sa písať, čítať, počítať, logicky uvažovať či rozoznávať farby pomocou moderných technológií a zadarmo.

Pinf Hry o.z. prevádzkuje vzdelávaciu pomôcku Pinf Hry pre deti s mentálnym postihnutím. Snažíme sa dostať tieto špeciálne a jedinečné hry dostať do čo najviac centier aby pomáhali čo najviac postihnutím deťom. Pinf Hry sú pre rodiny úplne zadarmo. Využívajú sa aj vo viacerých centrách na Slovensku či v zahraničí.

Stručný popis organizácie

Pinf Hry pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím naučiť sa písať, čítať, počítať, logicky uvažovať či rozoznávať farby pomocou moderných technológií

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma