Menu

Profil Monika Hricáková

Monika Hricáková

Povolanie: riaditeľka Domu Quo Vadis

Moje krédo

Malé veci s veľkou láskou.

Prečo som sa stal overovateľom?

rada podporujem dobré veci a už roky pomáham v rôznych sférach

Aké výzvy chcem overovať?

chudobné rodiny, ľudia v núdzi, podpora dobrých projektov...

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená